HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Danh sách các bài học


Tiếng Anh lớp 6 mới

 • Unit 1: My new school - Trường học mới của tôi
 • Unit 2: My home - Ngôi nhà của tôi
 • Unit 3: My friends - Bạn bè của tôi
 • Review 1 (Units 1 - 2 - 3) SGK tiếng anh 6 mới
 • Unit 4: My neighbourhood - Hàng xóm của tôi
 • Unit 5: Natural wonders of the world - Kì quan thiên nhiên thế giới
 • Unit 6: Our Tet holiday - Ngày Tết của chúng tôi
 • Review 2 (Units 4 - 5 - 6) - Tiếng Anh 6 mới
 • Unit 7: Television
 • Unit 8: Sports and games - Thể thao và trò chơi
 • Unit 9: Cities of the world - Các thành phố trên thế giới
 • Review 3 (Units 7 - 8 - 9) - Tiếng Anh 6 mới
 • Unit 10: Our houses in the future - Ngôi nhà trong tương lai
 • Unit 11: Our greener world - Thế giới xanh hơn của chúng ta
 • Unit 12: Robots - Người máy
 • Review 4 (Units 10 - 11 - 12) - Tiếng Anh 6 mới
 • Tiếng Anh lớp 7 mới

 • Unit 1: My Hobbies - Sở thích của tôi
 • Unit 2: Health - Sức khỏe
 • Unit 3: Community Service - Dịch vụ cộng đồng
 • Review 1 - Tiếng Anh 7 mới
 • Unit 4: Music and Arts - Âm nhạc và nghệ thuật
 • Unit 5: Vietnamese Food and Drink - Thức ăn và thức uống Việt Nam
 • Unit 6: The First University in Viet Nam - Trường Đại học đầu tiên ở Việt Nam
 • Review 2 (Units 4-5-6) - SGK Tiếng Anh 7 mới
 • Unit 7: Traffic - Giao thông
 • Unit 8: Films - Phim ảnh
 • Unit 9: Festivals Around The World - Những lễ hội trên thế giới
 • Review 3 (Units 7-8-9) SGK Tiếng Anh 7 mới
 • Unit 10: Sources of Energy - Những nguồn năng lượng
 • Unit 11: Travelling in The Future - Đi lại trong tương lai
 • Unit 12: An Overcrowded World - Một thế giới quá đông đúc
 • Review 4 (Units 10-11-12) - SGK Tiếng Anh 7 mới
 • Tiếng Anh lớp 8 mới

 • Unit 1: Leisure Activities - Hoạt động giải trí
 • Unit 2: Life In The Countryside - Cuộc sống ở miền quê
 • Unit 3: Peoples of Viet Nam - Các dân tộc Việt Nam
 • Review 1 - Tiếng Anh 8 mới
 • Unit 4: Our Customs And Traditions - Phong tục và truyền thống của chúng ta
 • Unit 5: Festivals In Viet Nam - Lễ hội ở Việt Nam
 • Unit 6: Folk Tales - Truyện dân gian
 • Review 2 (Units 4 - 5 - 6) SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Unit 7: Pollution - Ô nhiễm

 • Unit 8: English Speaking Countries - Những quốc gia nói tiếng Anh

 • Unit 9: Natural Disasters - Thảm họa thiên nhiên

 • Review 3 trang 36 Tiếng Anh lớp 8 mới

 • Unit 10: Communication - Giao Tiếp

 • Unit 11: Science And Technology - Khoa học và công nghệ

 • Unit 12: Life On Other Planets - Cuộc Sống Trên Những Hành Tinh Khác

 • Review 4 trang 68 Tiếng Anh lớp 8 mới

  Tiếng Anh lớp 9 mới

 • Unit 1: Local Environment - Môi trường địa phương
 • Unit 2: City Life - Cuộc sống thành thị
 • Unit 3: Teen Stress And Pressure - Áp lực tuổi dậy thì
 • Review 1 (1-2-3) SGK Tiếng Anh 9 mới
 • Unit 4: Life In The Past - Cuộc sống ngày xưa
 • Unit 5: Wonders Of Viet Nam - Kì quan của Việt Nam
 • Unit 6: Viet Nam: Then And Now - Việt Nam: ngày xưa và bây giờ
 • Review 2 (Unit 4-5-6) SGK Tiếng Anh 9 mới
 • Unit 7: Recipes And Eating Habits - Công thức và thói quen ăn uống
 • Unit 8: Tourism - Du lịch

 • Unit 9: English In The World - Tiếng Anh trên thế giới

 • Review 3 (Units 7 - 8 - 9) SGK Tiếng Anh 9 mới

 • Unit 10: Space Travel - Du hành không gian

 • Unit 11: Changing Roles In Society - Thay đổi vai trò trong xã hội

 • Unit 12: My Future Career - Nghề nghiệp tương lai của tôi

 • Review 4 (Units 10 -11 -12) SGK Tiếng Anh 9 mới

  Tiếng Anh lớp 10 mới

 • Unit 1: Family Life - Cuộc sống gia đình
 • Unit 2: Your Body And You - Cơ thể của bạn
 • Unit 3: Music
 • Review 1 SGK Tiếng Anh 10 mới
 • Unit 4: For A Better Community - Vì một cộng đồng tốt đẹp hơn
 • Unit 5: Inventions - Những phát minh
 • Review 2: Unit 4-5
 • Unit 6: Gender Equality - Bình đẳng giới

 • Unit 7: Cultural Diversity - Đa dạng văn hóa

 • Unit 8: New Ways To Learn

 • Review 3: Unit 6-7-8

 • Unit 9: Preserving The Environment - Bảo vệ môi trường

 • Unit 10: Ecotourism - Du lịch sinh thái

 • Review 4: Unit 9-10

  Tiếng Anh lớp 11 mới

 • Unit 1: The Generation Gap - Khoảng cách thế hệ
 • Unit 2: Relationships - Các mối quan hệ
 • Unit 3: Becoming Independent - Trở nên độc lập
 • Review 1 - Tiếng Anh 11 mới
 • Unit 4: Caring For Those In Need - Chăm sóc cho những người cần giúp đỡ
 • Unit 5: Being Part Of Asean - Là một thành viên của ASEAN
 • Review 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Unit 6: Global Warming - Sự nóng lên toàn cầu

 • Unit 7: Further Education - Giáo dục chuyên sâu

 • Unit 8: Our World Heritage Sites - Những di sản thế giới

 • Review 3 - SGK Tiếng Anh 11 mới

 • Unit 9: Cities Of The Future - Các thành phố trong tương lai

 • Unit 10: Healthy Lifestyle And Longevity - Lối sống lành mạnh và tuổi thọ

 • Review 4 trang 70 SGK Tiếng Anh 11 mới

  Tiếng Anh lớp 12 mới

 • Unit 1: Life Stories - Câu chuyện cuộc đời
 • Unit 2: Urbanisation - Đô thị hóa
 • Unit 3: The Green Movement - Phong trào xanh
 • Review 1 (Units 1 - 2 - 3) SGK tiếng Anh 12 mới
 • Unit 4: The Mass Media - Truyền thông đại chúng
 • Unit 5: Cultural Identity - Bản sắc văn hóa
 • Review 2 (Units 4 - 5)
 • Unit 6: Endangered Species - Các loài sắp tuyệt chủng
 • Unit 7: Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo

 • Unit 8: The World Of Work - Thế giới của công việc

 • Review 3 (Units 6 - 7 - 8)

 • Unit 9: Choosing A Career - Lựa chọn nghề nghiệp

 • Unit 10: Lifelong Learning - Học suốt đời

 • Review 4 (Units 9 - 10)

 • Copyright @2020 by hocfun.com