HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Review 3 (Units 7 - 8 - 9)

Skills - trang 37

Vocabulary 

- roll (v): cuộn

- piece of chesse: miếng phô mai

- bottom (n): đáy, chân

- wrestle (v): vật

- force (v): ép, ấn

- take part in: tham gia

- competition (n): cuộc thi 

Task 1. Read the two descriptions of strange sports around the world and choose the title for them.

(Đọc hai phần miêu tả về những môn thể thao lạ khắp thế giới và chọn tiêu đề cho chúng.)

Tiếng Anh 6 mới

Hướng dẫn giải:

1. B

2. A

Tạm dịch:

1. Ai nhanh hơn: Bạn hay Phô mai?

Cuộn phô mai là một trong những môn thể thao đơn giản nhất. Họ cuộn một miếng phô mai lớn hinh tròn từ đỉnh đồi và các đối thủ sẽ chạy sau nó. Người đầu tiên băng qua vạch kết thúc ở chân đồi sẽ chiến thắng (dĩ nhiên là giành được phô mai). Rất ít người có thể bắt kịp cuộn phô mai bởi vì nó có thể di chuyển với vận tốc 112km/giờ.

2. Đặt những ngón chân của bạn canh nhau.

Vật ngón chân là môn thể thao phổ biến cho trẻ em. Hai đứa trẻ khóa ngón chân của chúng vào nhau và cố gắng ấn bàn chân của người kia chạm đất. Thậm chí còn có Cuộc thi Vật chân thế giới. Nó được tổ chức lần đầu tiên ở Derbyshire, Anh vào năm 1976.

Task 2. Which sport is it?

Use the information from the passages in 1 to tick (√) the correct box.

(Môn thể thao nào?

Sử dụng thông tin từ đoạn văn trong phần 1 để đánh dấu chọn trong khung chính xác.)

Tiếng Anh 6 mới

Hướng dẫn giải:  

Tiếng Anh 6 mới

Tạm dịch:

 

 

Đặt những ngón chân của bạn cạnh nhau

Ai nhanh hơn: Bạn hay Phô mai?

1. Họ cần một ngọn đồi để chơi môn thể thao

 

2. Họ sử dụng phần bên dưới cơ thể cho môn thể thao.

 

3. Nó di chuyển nhanh với vận tốc 112 km/giờ.

 

4 Nó bắt đầu lần đầu tiên ở Anh.

 

Task 3. Work in groups. Interview your friends aba their likes. Take notes in the table and ret it to your class.

(Làm việc theo nhóm. Phỏng vấn bạn bè về điều họ yêu thích.)

Tiếng Anh 6 mới

Tạm dịch:

1. Bạn muốn thăm thành phố/quốc gia nào ?

2. Bạn thích chơi môn thể thao/trò chơi nào?

3. Bạn thích chương trình truyền hình nào nhất?

Task 4. Listen to the interview with Nick and fill in the blanks.

(Nghe bài phỏng vấn với Nick và điền vào chỗ trống.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 6 mới

Hướng dẫn giải:

(1) competition

(2) skiing

(3) country

(4) Canada     

(5) cartoon

Tạm dịch:

Người phỏng vấn: Nick, bạn từng tham gia một cuộc thi thể thao chưa?

Nick: Có. Một cuộc thi trượt tuyết. Nhưng tôi không thắng được giải nào.

Người phỏng vấn: Bạn từng đến quốc gia khác chưa?

Nick: Có, tôi hiện ở Việt Nam và từng đến Canada.

Người phỏng vấn: Bạn từng xem một bộ phim hoạt hình chưa?

Nick: Vài bộ. Nhưng tôi thích Cuộc phiêu lưu của Peter Pan nhất.

Người phỏng vấn: Cảm ơn Nick.

Task 5. Listen to an interview with Phong and complete the answers with information from the listening.

(Nghe một cuộc phỏng vấn với Phong và hoàn thành câu trả lời với thông tin từ bài nghe.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 6 mới

Hướng dẫn giải:

Questions Answers 
What competition?1. running race 
What country?2. Thailand
What cartoon?3. Wait and See

Tạm dịch:

Câu hỏiTrả lời
Cuôc thi nào?1. thi chạy
Quốc gia nào?2. Thái Lan
Phim hoat hình nào?3. Wait and See

Audio script:

Interviewer: Phong, have you ever taken part in a sports competition?

Phong: Yes, once. I took part in a running race when I was in grade 5.

Interviewer: Did you win?

Phong: No, I came second.

Interviewer: And... Have you ever been to another country?

Phong: Yes, Thailand.

Interviewer: OK. Have you ever watched a cartoon series?

Phong: Yes, Wait and See. It’s a Russian cartoon about an intelligent rabbit and a wolf.

Interviewer: Thank you, Phong.

Dịch Script:

Người phỏng vấn: Bạn có bao giờ tham gia một cuộc thi thể thao nào không?

Phong: Vâng, một lần. Tôi đã tham gia một cuộc chạy đua khi tôi học lớp 5.

Người phỏng vấn: Bạn đã giành chiến thắng?

Phong: Không, tôi về thứ hai.

Người phỏng vấn: Và ... Bạn đã từng đến một quốc gia khác chưa?

Phong: Rồi, Thái Lan.

Người phỏng vấn: OK. Bạn đã từng xem một bộ phim hoạt hình chưa? 

Phong: Vâng, Wait and See. Đó là một phim hoạt hình của Nga về một con thỏ thông minh và một con sói.

Người phỏng vấn: Cảm ơn, Phong.

Task 6. Mark and Tim visited India last summer. Look at the information in the table to write a complete passage about their visit.

(Mark và Tim đã đến thăm Ân Độ mùa hè năm trước. Nhìn vào thông tin trong bảng viết một đoạn văn hoàn chỉnh vể chuyến thăm của họ.)

Tiếng Anh 6 mới

Hướng dẫn giải:

Last summer Mark and Tim went to Indian on (their) holiday for 7 days. They visited Delhi and Madurai cities. They did many activities there: watched snake performance, visited temples and historic buildings, ate kebabs.. They really love the people there because the people there are so friendly. However, the weather is so hot all the time.

Tạm dịch:

Mùa hè rồi Mark và Tim đã đến Ấn Độ nghỉ mát trong 7 ngày. Họ đã thăm Delhi và Madurai. Họ dã làm nhiều việc như: xem biểu diễn rắn, thăm chùa và tòa nhà lịch sử, ăn thịt nướng kebab... Họ thực sự yêu con người ở đó bởi vì con người ở đó rất thân thiện. Tuy nhiên, thời tiết ở đó nóng suốt.  

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com