HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Review 4 (Units 10-11-12)

Language - trang 68

Vocabulary 

- take adventure: khám phá

- admiration (n): sự ngưỡng mộ

- solution (n): biện pháp

- inventions (n): phát minh

- accomodation (n): tiện ích, tiện nghi

- dream of: mơ ước 

Task 1. Listen to the conversation and mark the rising or falling intonation for each question. 

(Nghe bài đàm thoại và đánh dấu lên, xuống giọng cho mỗi câu hỏi.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 mới

Tạm dịch:

Nick: Phong, ý kiến đạp xe một bánh đến trường thật thú vị.

Phong: Xe một bánh là gì\?

Nick: Nó. là xe đạp một bánh.

Phong: Một bánh/? Làm sao cậu lái nó được\?

Nick: Bạn vừa ngồi bên trong bánh xe và đạp thôi.

Phong: Hum... Có dễ ngã không/?

Nick: Mình nghĩ là thế, nhưng cậu nên khám phá thử không nhỉ?

Phong: Không phải mình. Tại sao cậu thích nó vậy\?

Nick: Cậu có thể tưởng tượng không/? Minh có thể thấy mọi người nhìn mình đầy ngưỡng mộ. Ồ!

Task 2. Form a suitable word from the word stem to fill the sentences.

(Hình thành một từ phù hợp với từ gốc để điền vào câu)

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

1. solution (n): biện pháp

Tạm dịch: Bạn đã tìm được giải pháp cho bài toán đó chưa?

Giải thích: sau a là danh từ 

2. crowded (Adj): đông đúc

Tạm dịch: Những nguồn tự nhiên không thể cung cấp đủ năng lượng để hỗ trợ thế giới đông đúc này.

Giải thích: trước danh từ world cần 1 tính từ 

3. driverless (adj): không người lái

Tạm dịch:Bạn có biết chúng ta có xe không người lái chưa? Chúng không cần tài xế.

Giải thích:  trước danh từ cars ta cần 1 tính từ và dựa vào câu trả lời ở sau ta chọn từ cần điền là driveless

4. inventions (n): phát minh

Tạm dịch:Những phát minh trên thế giới, cái nào bạn thích nhất?

Giải thích:sau the là danh từ 

5. healthier (adj): mạnh khỏe hơn

Tạm dịch:Chơi bên ngoài tốt cho sức khỏe hơn là chơi bên trong nhà. 

Giải thích: trước than là tính từ ở dạng so sánh hơn 

Task 3. Choose A, B, or C to complete sentences.

(Chọn A, B hoặc c để hoàn thành câu)

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

1. A

Tạm dịch: Ở Mông Cổ, phân là một loại năng lượng. Người ta sử dụng nó để nấu và sưởi ấm.         

2. B  

Tạm dịch: Để tiết kiệm tiền, chúng ta học cách sử dụng lại những sản phẩm hàng ngày như chai coca cola.    

3. A  

Tạm dịch:  Trong tương lai xanh, xe cộ sẽ được truyền điện từ năng lượng mặt trời.         

4. B  

Tạm dịch: Tôi đang mơ về một cổng dịch chuyển tức thời, mà có thể đưa tôi đến một nơi khác trong vài giây ở bất kỳ khí hậu nào.           

5. A

Tạm dịch: Nước sạch mà được cung cấp qua đường ống được gọi là nước ống.

Task 4. Use the verbs in brackets in the future simple active (will do) or the future simple passive (will be done) to complete the sentences. 

(Sử dụng những động từ trong ngoặc đơn ở thì tương lai đơn chủ động (will do) hoặc tương lai đơn bị động (will be done) để hoàn thành các câu.)

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

1. will fly  

Tạm dịch: Trẻ em sẽ bay đến trường bằng động cơ phản lực mini (túi bay).

Giải thích: chủ ngữ là người nên dùng chủ động        

2. will be used    

Tạm dịch: Những tấm pin mặt trời sẽ được dùng để sản xuất năng lượng.

Giải thích: chủ ngữ là vật nên dùng bị động               

3. will be demolished

Tạm dịch: Tất cả khu ổ chuột trong khu vực này sẽ đi phá bỏ để xây những tòa nhà nhiều tầng.

Giải thích: chủ ngữ là vật nên dùng bị động   

4. will have 

Tạm dịch: Chúng ta sẽ có người máy để giúp chúng ta làm việc nhà.

Giải thích: chủ ngữ là người nên dùng chủ động         

5. will invent

Tạm dịch: Tôi hy vọng ai đó sẽ phát minh ra một cỗ máy mà làm việc nhà cho tôi.

Giải thích: chủ ngữ là người nên dùng chủ động

Task 5. Put the sentences in the right order to form a conversation.

(Đặt các câu vào đúng thứ tự để hình thành một bài đàm thoại.) 

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

1 - c2 - g3 - a4 - i5 - e
6 - f7 - h8 - d9 - j10 - b

Tạm dịch:

1. c. Phong, nói mình nghe về ước mơ của bạn đi. 

2. g. Mình sẽ có một ngôi nhà gỗ trên cây.

3. a. Trên cây à?

4. i. Đúng vậy, nơi mà mình cách xa khỏi sự ồn ào và mình có thể nghe chim hót.

5. e. Và...cậu sẽ đến trường chứ?

6. f. Chắc chắn vậy. Nhưng không phải trên một xe buýt đông đúc. Mình sẽ đến trường trên xe đạp một bánh.

7. h. Xe đạp một bánh thì chậm.

8. d. Chậm nhưng có thể tiết kiệm năng lượng. Và nhà mình không xa trường.

9. j. Bạn nghe không thực tế gì cả.

10. b. Có lẽ vậy. Nhưng đó là giấc mơ của mình.

Tham khảo: loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com