HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 10: Sources of Energy

Những nguồn năng lượng

Project - trang 47

Task 1. Look at the slogans. How are they used? Why are they important?

(Nhìn vào những khẩu hiệu. Chúng được sử dụng như thế nào? Tại sao chúng quan trọng?)

Tiếng Anh 7 mới

- Going out? Turn it off!  (Đi ra ngoài? Tắt nó!)

- Save energy today for a safer tomorrow! (Tiết kiệm năng lượng hôm nay cho một ngày mai an toàn hơn!)

It is used to remind people save energy. (Nó được sử dụng để nhắc nhở mọi người tiết kiệm năng lượng.) 

Task 2. Write simple slogans in groups about how to save energy. They may be accompanied by pictures.

(Viết những khẩu hiệu đơn giản trong nhóm về cách bảo vệ môi trường. Chúng có thể được kết hợp với tranh) 

Tiếng Anh 7 mới

Tạm dịch:

Turn off the TV when you're not watching. (Tắt TV khi bạn không xem.)

Take showers instead of baths. (Tắm vòi sen thay vì tắm bồn.)

Don't leave the fridge door open. (Đừng để cửa tủ lạnh mở.)

Turn off the water when you don't use it. (Tắt nước khi không sử dụng.)

Tham khảo: loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com