HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 6: Folk Tales

Truyện dân gian

Skills 2 trang 65

Vocabulary (Từ vựng)

1. capture /ˈkæptʃə(r)/   bắt giữ

2. knight /naɪt/   kỵ sĩ, hiệp sĩ

3. rescue /ˈreskjuː/   giải cứu

4. ogre /ˈəʊɡə(r)/   yêu tinh, yêu quái

5. the Ruler /ðə/ /ˈruːlə/   Ngọc Hoàng

Task 1. Listen to the fairy tale. The princess and the Dragon and correct the following statements.

(Nghe câu truyện cổ tích Công chúa và Con rồng và sửa những phát biểu sau)

Bài nghe:

Lời giải chi tiết:

1. Once upon a time, there was a king, a queen and a prince.

(Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua, hoàng hậu và một hoàng tử.)

Giải thích: Dựa vào câu '...there was a king and a queen who lived in a castle with their beautiful daughter.', ta sửa prince → princess để được câu đúng.

2. One night, a giant captured the princess and put her in his tower.

(Một đêm nọ, một gã khổng lồ đã bắt cóc công chúa và nhốt nàng trong tòa tháp của hắn.)

Giải thích: Dựa vào câu '...an ugly ogre captured the princess and put her in his tall, dark tower.', ta sửa a giant → an ugly ogre để được câu đúng.

3. One day, a dragon heard the princess sing for help.

(Một ngày nọ, một con rồng nghe thấy tiếng hát cầu xin giúp đỡ của công chúa.)

Sửa: sing → cry

4. At the end of the story, the dragon made friends with the princess.

(Kết thúc câu chuyện, con rồng đã kết bạn với công chúa.)

Sửa: made friends with → married

Task 2. Listen again. Fill the missing words.

(Nghe lần nữa. Điền vào những từ còn thiếu.)

Bài nghe:

Once upon a time, there was a king and a queen who lived in a (1) ____ with their beautiful daughter. One night an ugly ogre captured the princess and put her in his tall, dark tower. The king and the queen were very sad.They promised to (2)  ____  to the knight that rescued the princess. Many knights wanted to rescue her. But they all ran away when they reached the tower and saw the ogre roaring (3)  ____  . One day a dragon was flying over the tower when he heard the princess cry for help. The dragon flew down to the tower, took a big fiery (4)  ____  and blew the ogre far away. The dragon rescued the princess from the tower and gently put her on his (5)  ____ . They flew back to the castle. The king and the queen were so happy. The dragon turned into a handsome prince and married the princess. They all lived happily ever after.

Lời giải chi tiết:

(1) castle(2) give gold(3) with anger
(4) breath(5) strong back 

Tạm dịch:

Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua và một nữ hoàng sống trong một lâu đài với con gái xinh đẹp của họ. Một đêm nọ, một yêu tinh xấu xí bắt cóc công chúa và bỏ cô ấy lên ngọn tháp tăm tối và cao của nó. Nhà vua và nữ hoàng rất buồn. Họ hứa tặng vàng cho hiệp sĩ mà cứu công chúa. Nhiều hiệp sĩ muốn cứu cô ấy. Nhưng tất cả họ đều chạy trốn khi đến tòa tháp và thấy yêu tinh gầm hét giận dữ. Một ngày nọ một con rồng đang bay qua tòa tháp thì nghe công chúa khóc xin giúp đỡ. Con rồng bay xuống tháp, lấy một hơi thở giận dữ và thổi bay yêu tinh đi. Con rồng giải cứu công chúa từ tòa tháp và nhẹ nhàng đặt lên lưng nó. Họ bay trở về lâu đài. Nhà vua và nữ hoàng rất vui. Con rồng biến thành hoàng tử đẹp trai và kết hôn với công chúa. Họ sống hạnh phúc mãi mãi.

Task 3. Make notes about one of your favorite fairy tales. You can invent your own story.

(Ghi chú về một trong câu truyện cổ tích yêu thích. Em có thể sáng tạo ra câu chuyện riêng của em.)

Lời giải chi tiết:

Title:Mouse and cat 
Main characters:Mouse and cat 
Plot: beginningMouse lived in heaven. The Ruler of Heaven gave him a key to take care of the rice warehouse. 
Plot: middleMouse ate the rice so much and the ruler put him in the land. The mouse still continued tc eat rice in the land. 
Plot: endThe ruler put his cat in the land to kill mouse. 

Tạm dịch:

Tựa đề:Mèo và chuột
Những nhân vật chính:Mèo và chuột
Cốt truyện: mở truyệnChuột sống trên trời. Ngọc Hoàng đưa cho nó chìa khóa để trông coi kho lúa.
Cốt truyện: thân truyệnChuột ăn lúa rất nhiều và Ngọc Hoàng bỏ nó xuống trần gian. Chuột vẫn tiếp tục ăn lúa.
Cốt truyện: kết truyệnNgọc Hoàng bỏ con mèo của Ngài xuống trần gian để giết chuột.

Gợi ý 2:

Title: Tich Chu
Main characters:A little boy and his grandmother
Plot: beginning Tich Chu was a naughty boy, He didn't take care of his grandmother. His grandmother was too thirsty and she became a bird.
Plot: middleTich Chu was very regretful for this. He wanted his grandmother to come back with him at any cost. And the accepted to do every difficult things to save his grandmother.
Plot: endAfter overcoming all the difficult things, Tich Chu brought magic water for the bird to drink. The bird became his grandmother again.

Tạm dịch:

Tựa đề:Tích Chu
Những nhân vật chính:Một cậu bé và bà 
Cốt truyện: mở truyệnTích Chu là một cậu bé nghịch ngợm, cậu không chăm sóc bà của mình. Bà quá khát nước và bà trở thành một con chim.
Cốt truyện: thân truyệnTích Chu đã rất hối hận vì điều này. Cậu muốn bà của mình quay lại với cậu bằng bất cứ giá nào. Và chấp nhận làm mọi điều khó khăn để cứu bà của mình.
Cốt truyện: kết truyệnSau khi vượt qua tất cả những điều khó khăn, Tích Chu mang nước thần cho chim uống. Con chim lại trở thành bà của cậu bé.

Task 4. a. Use your notes in 3 to write the fairy tale. Use The Princess and the Dragon as a model.

(Sử dụng ghi chú của bạn trong phần 3 để viết một câu truyện cổ tích. Sử dụng kiểu truyện “Công chúa và Con rồng” làm mẫu.)

Hướng dẫn giải:

Once upon a time, the ruler of Heaven had a mouse in heaven. The Ruler decided to give him the key to take care of the rice warehouse. The mouse ate so much rice. The ruler was very angry and put the mouse in the land. When the mouse got to the land, he continues to eat the rice in the land so much. Therefore, the Ruler put his cat in the land to kill the mouse.

Tạm dịch:

Ngày xửa ngày xưa, Ngọc Hoàng có một con chuột ở trên trời. Người quyết định trao cho chuột chìa khóa để trông coi kho lúa. Chuột ăn lúa rất nhiều. Ngọc hoàng rất tức giận và cho chuột xuống trần gian. Khi chuột xuống trần gian, nó vẫn ăn lúa rất nhiều. Vì vậy, Ngọc Hoàng cho mèo của ngài xuống trần gian để diệt chuột.

Once day, her granny was very thirsty, she called Tich Chu but he wasn't at home. He was playing with friends. His granny was so thirsty that she became a bird. She flew to find water. After coming back home. Tich Chu couldn't find his granny. He realized that his granny had become a bird. And he needed to find magic water for her. He accepted to do everything so that the bird could become his granny again. After overcoming all the difficult and dangerous things on the way of searching for magic water, Tich Chu was able to bring magic water to the bird. The bird drank water and became his granny again. Tich Chu promised to his granny that a better grandchild to make granny happy. They lived happily since then.

Dịch:

Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ có một cậu bé sống cùng với bà. Cậu bé tên là Tích Chu. Tích Chu là một cậu bé nghịch ngợm. Cậu ta chỉ mải mê chơi đùa với bạn của mình, cậu ta không quan tâm nhiều đến bà mình.

Một hôm, bà Tích Chu khát nước quá. Bà gọi Tích Chu nhưng Tích Chu không có ở nhà. Cậu ta đang vui chơi với bạn bè của mình. Bà Tích Chu khát nước quá nên biến thành một chú chim và bay đi tìm nước. Khi Tích Chu trở về nhà, cậu ta không thấy bà mình đâu cả. Cậu biết rằng bà mình đã hóa thành chim, và cậu cần phải mang nước thần về cho bà. Cậu bé chấp nhận làm mọi điều để chim có thể biến trở lại thành bà nội của cậu. Sau khi vượt qua hết các trở ngại khó khăn và nguy hiểm trên đường đi tìm nước thần, cậu bé đã mang được nước thần về cho chim uống. Chim uống xong liền hóa lại thành bà. Tích Chu hứa với bà rằng cậu sẽ ngoan ngoãn hơn để bà vui long. Kể từ đó, họ sống hạnh phúc với nhau.

Task 4.b. Swap stories with your classmates and read each other's stories.

(Trao đổi những câu truyện với bạn học và đọc câu truyện của mỗi người.)

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com