HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 2: City Life

Cuộc sống thành thị

Looking back - trang 25

Task 1. Complete the word webs with nouns and adjectives connected with the city. 

(Hoàn thành mạng từ với các danh từ và tính từ liên quan tới thành phố.)

Đáp án: 

Nouns: skyscraper, dweller, index, asset, metro, traffic jam, urban sprawl, shopping mall, gallery, cinema, recreational facilities.

Adjectives: cosmopolitan, metropolitan, multicultural, urban, downtown, populous, livable, modern, polluted.

Task 2.  Put one word from the box in each gap.

 (Điền 1 từ trong bảng vào chỗ trống.)

noisy      full    crowded       bored      fabulous      urban      fascinating   

A big city is full of life. City life is more modern and (1) fascinating than elsewhere. It is usually very busy and (2) noisy, even at night.

Life in a big city starts early in the morning. Soon the roads are (3) full of vehicles. School children in their uniforms can be seen on the pavement, walking or waiting for buses. People rush to work. With every passing hour, the traffic goes on increasing. The shops and the market places remain (4) crowded till the evening hours.
Certainly (5) urban life has certain charms. It offers great opportunities and challenges, especially for the young. There are lots of things to do, and facilities are well developed. There are (6) fabulous places for amusement and recreation. One never feels(7) bored in a city.

Giải thích:

1. fascinating (adj): hấp dẫn

2. noisy (adj): ồn ào

3. full of N: đầy, nhiều ...

4. crowded (Adj): đông đúc

5. urban (adj): thuộc về thành thị

6. fabulous (adj): tuyệt vời

7. bored (adj): nhàm chán

Tạm dịch:   

Một thành phố lớn luôn năng động, tràn đầy sức sống. Cuộc sống thành phố hiện đại hơn và hấp dẫn hơn những nơi khác. Nó thường rất bận rộn và ồn ào, ngay cả vào ban đêm. 

Cuộc sống ở một thành phố lớn bắt đầu từ sáng sớm. Chẳng mấy chốc những con đường đã đầy xe cộ. Học sinh mặc đồng phục có thể được nhìn thấy trên vỉa hè, đi bộ hoặc chờ xe buýt. Mọi người vội vã đi làm. Với mỗi giờ trôi qua, lưu lượng người ngày càng tăng. Các cửa hàng và khu chợ vẫn còn đông đúc đến tận giờ tối.

Chắc chắn cuộc sống thành thị có những nét quyến rũ nhất định. Nó mang đến những cơ hội và thách thức lớn, đặc biệt là cho giới trẻ. Có rất nhiều thứ để làm, và các cơ sở được phát triển tốt. Có những nơi vui chơi giải trí tuyệt vời. Một người không bao giờ cảm thấy buồn chán trong một thành phố.Task 3. Complete each sentence with the word given, using comparison. 

(Hoàn thành câu với những từ đã cho, sử dụng cấu trúc so sánh.)

1. The last exhibition was not as interesting as this one. (interest)

- be not as adj as: cấu trúc so sánh không ngang bằng 

Tạm dịch: Cuộc triển lãm trước không thú vị như cuộc triển lãm này

2. The city is developing the fastest in the region. (fast)

- sử dụng cấu trúc so sánh nhất với trạng từ ngắn: V + the adv-est

Tạm dịch: Thành phố này đang phát triển nhanh nhất so với khu vực.

3. Let's take this road. It is the shortest way to the city. (short)

- Sử dựng so sánh nhất với tính từ: be + the + adj-est + N

Tạm dịch: Hãy đi đường này. Đây là con đường ngắn nhất đến thành phố.

4. I was disappointed as the film was less entertaining than I had expected.

- Dựa vào ngữ nghĩa và cấu trúc so sánh kém hơn với less: be + less + adj

Tạm dịch: Tôi thực sự thất vọng với bộ phim, vì nó không giải trí như tôi mong đợi.

5. You're not a safe driver! You should drive more carefully.

- so sánh hơn với trạng từ: V+ more + adv

Tạm dịch: Bạn là một lái xe không an toàn. Bạn nên lái xe cẩn thận hơn.

Task 4. Complete each space with a phrasal verb from the list. ... 

(Hoàn thành chỗ trống với những cụm động từ trong danh sách.)

cheer up          get over      turn back      find out      turn down       go on 

1. She turned down his invitation to the party and now he's really upset.

- turn down: từ chối

- Diễn tả một sự kiện xảy ra trong quá khứ nên sử dụng thì quá khứ đơn

Tạm dịch: Cô ấy từ chối lời mời đến bữa tiệc và bây giờ anh ta thực sự tức giận. 

2. What's going on  in the street over there? Open the door.

- go on: diễn ra 

- What's going on: chuyện gì đang diễn ra

Tạm dịch: Có chuyện gì đang diễn ra ở đó. Mở cửa ra đi.

3. Lots of fruit and vegetables will help you  get over your cold.

- get over: vượt qua, khỏi

Tạm dịch: Có nhiều loại rau củ và hoa quả có thể giúp bạn khỏi cảm lạnh

4. My brother was  cheered up with a trip to the zoo. 

- cheer up: vui lên

Tạm dịch: Em trai tôi đã vui lên nhiều với chuyện đi chơi đến sở thú.

5. The road was jammed, so we had to turn back and find an alternative route.

- turn back: quay lại

Tạm dịch: Con đường đang bị tắc, nên chúng toi phải quay lại và tìm đường khác.

6. I have found out about a fabulous place  where we can go for a picnic this weekend.

- find out : tìm ra

Tạm dịch: Tôi đã tìm ra một địa điểm thú vị nơi mà có thể đi dã ngoại vào cuối tuần này.

Task 5.  Rewrite each sentence so that it has a similar meaning and contain the word in capitals.

(Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi và có sử dụng các từ in hoa)

1. Turn off the lights when you leave the classroom. 

2. Mai grew up in a small town in the south.

3. Kathy looked for the restaurant on her mobile phone.

4. My grandmother has got over her operation.

5. We are looking for to seeing you again.

Task 6. Work in two teams. The first team gives the name of a city or town in Viet Nam. The other team says any man-made or natural attractions that it is famous for. Then switch. The team with the most items wins.

(Làm việc theo 2 nhóm. Nhóm đầu tiên đưa ra tên của 1 thành phố hay thị trấn. Nhóm còn lại nói bất cứ một điểm du lịch tự nhiên hoặc nhân tạo nổi tiếng và ngược lại. Nhóm có nhiều hơn là nhóm thắng.) 

CityFamous attractions
Bac NinhDam pagoda, Phat Tich pagoda, Eight Kings of Ly empire Temple,…
Ha NoiNgoc Son temple, Ha Noi museum, Hoan Kiem lake,…
Hoa BinhKim Boi hot spring, Mai Chau valley
Lam DongXuan Huong lake, Gougah waterfall

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com