HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 4: Life In The Past

Cuộc sống ngày xưa

Getting Started trang 40

Task 1. Listen and read 

(Nghe và đọc )

Bài nghe:

Tiếng Anh 9 mới

Dịch hội thoại: 

Bố: Quà cho con trai này. 

Nguyên: Ôi 1 cái diều! Thật tuyệt! Con cảm ơn bố. 

Bố: Bố đã làm nó cho con đấy, giống như ông nội đã từng làm cho bố. 

Nguyên: Đó là truyền thống gia đình à bố? 

Bố: Đúng con à, truyền thống theo từng thế hệ. 

Nguyên: Con rất thích. Vậy khi còn nhỏ bố hay làm gì để giải trí? 

Bố: À, mọi thứ đều rất giản đơn. Bố không có tivi hay mạng gì cả. Đội chiếu phim thường tới 2 tháng 1 lần, và tất cả mọi người trong làng sẽ tới xem. Trẻ con thì luôn đến sớm, cố gắng lấy 1 vị trí gần màn chiếu. 

Nguyên: Con đoán đó là dịp rất đặc biệt phải không bố? 

Bố: Chắc chắn rồi. 

Nguyên: Con ước bây giờ cũng có đội chiếu phim như thế. 

Bố: Ừ, vui lắm. 

Nguyên: Làm thế nào để bố biết về thế giới bên ngoài. 

Bố: Nhà mình có 1 cái đài. Chỉ người có điều kiện mới có nó thôi. Cả làng nghe các chương trình tin tức qua loa phát thanh. 

Nguyên: Wow, con không thể tưởng tượng được. 

Bố: Bố biết, cuộc sống đã thay đổi quá nhiều con trai à. Mọi thứ dần trở nên dễ dàng hơn nhiều. 

Nguyên: Bố có nhớ ngày xưa không?

Bố: Bố nghĩ là có. Đôi khi bố ước mình có thể quay lại thời đó. 

Task 1.a. Read the conversation again and answer the questions.

(Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi.)

Hướng dẫn giải: 

1. What is a tradition in Nguyen’s family? (Truyền thống trong gia đình Nguyên là gì?)

=> Fathers make kites for sons. (Bố làm diều cho con trai.)

2. How often did the movie team come to the village? (Đội điện ảnh có thường xuyên đến ngôi làng không?)

=> Once every two months. (Mỗi hai tháng một lần.)

3. What did the children use to do when the movie team came to the village? (Trẻ em làm gì khi đội làm phim đến làng?)

=> They used to come early, trying to get a place near the screen. (Chúng thường đến sớm, cố gắng để có được một nơi gần màn hình.)

4. Who in the village had a radio? (Ai trong làng có đài phát thanh?)

=> Only wealthy households. (Chỉ những gia đình giàu mới có.)

5. Does Nguyen’s father miss the past? What did he say? (Bố của Nguyên có nhớ quá khứ không? Ông ấy đã nói gì?)

=> Yes, he does. He said: “Sometimes I wish I could go back to that time.” (Ừ, ông ấy có nhớ. Ông ấy nói: "Đôi khi tôi ước mình có thể trở lại thời điểm đó.")

Task 1.b. Match the expressions (1 - 4) from the conversation with their meanings (a - d). Can you add some more expressions with the same meaning?

(Nối những câu biểu cảm(1-4) ở đoạn hội thoại với nghĩa thích hợp( a-d). Bạn có thể thêm những biểu cảm nào khác với ý nghĩa tương tự không? )

Tiếng Anh 9 mới

Hướng dẫn giải:

1. c2. a3. d4. b

Tạm dịch:

1. Thật bình tĩnh! - mục đích đánh giá

2. Chắc chắn rồi. - mục đích đồng ý

3. Wow, tôi không thể tưởng tượng được điều đó. - mục đích thể hiện ngạc nhiên

4. Tôi ước tôi có thể trở lại thời gian đó. - mục đích thể hiện sự mong muốn

Some more expressions with the same meanings (Một số cách diễn đạt tương đương):

- Express agreement (diễn tả sự đồng ý): Definitely/ Of course/ That’s true/ Absolutely/ Exactly/ No doubt about it/…

- Express a wish (Diễn ta điều ước): If only I could go back to that time

- Express appreciation (Diễn tả sự đánh giá): That’s great/ Thank you so much/ I appreciate this/…

- Express surprise (Diễn tả sự ngạc nhiên): How awesome/ That’s amazing/ I can’t believe it/…

Task 1.c. Choose suitable expressions from lb to complete the short conversations.

(Chọn những câu biểu cảm thích hợp ở phần 1b để hoàn thành đoạn hội thoại ngắn. )

Hướng dẫn giải:

1. - Would you like to participate in this ‘Preserving the past’ project? (Bạn có muốn tham gia dự án "bảo tồn quá khứ" này không?)

- Sure (Chắc chắn rồi.)

2. - Marriages used to be arranged by parents. (Hôn nhân thường được cha mẹ sắp xếp.)

- I can't imagine that. (Tôi không thể tưởng tượng được.)

3. - I’ve finished my painting. Look! (Tôi đã hoàn thành bức tranh của tôi. Nhìn này!)

- How cool!  (Thật tuyệt!)

4. - Children used to play outdoors with things they found, like stones or feathers. (Trẻ em thường chơi ngoài trời với những thứ mà chúng tìm thấy, như đá hoặc lông vũ)

- I wish I could go back to that time. (Tôi ước gì có thể trở lại thời điểm đó.)

5. - The Time Machine is a science fiction novel by H. G. Wells can take people back to the past. (The Time Machine là một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của H.Gen Wells có thể đưa người ta trở về quá khứ.)

- How cool!  (Thật tuyệt!)

6. - It’s a New Year tradition in Russia for people to take a bath in a hole which is dug in the ice. (Đó là một truyền thống năm mới ở Nga mọi người có thể tắm trong một cái hố đào trên băng.)

-  I can't imagine that. (Tôi không thể tưởng tượng được.)

Task 2. Use that words/ phrases in the box to complete the sentences 

(Sử dụng từ/ cụm từ trong bảng để hoàn thành câu. )

Tiếng Anh 9 mới

Lời giải chi tiết:

1. A loudspeaker is used to make the sound much louder so that many people can hear it from a distance.

Giải thích: loudspeaker (đài, loa phát thanh) 

Tạm dịch: Đài, loa phát Thanh thường phát ra âm thanh to hơn để nhiều người có thể nghe thấy từ xa.

2. Every country has its own customs and tradition.

Giải thích: tradition (truyền thống) 

Tạm dịch: Mỗi quốc gia có phong tục và truyền thống riêng của mình.

3. There is always a big gap between generation. The old sometimes find it difficult to understand the young.

Giải thích: generation (thế hệ) 

Tạm dịch: Luôn luôn có khoảng cách lớn giữa các thế hệ . Người già đôi khi thấy khó hiểu những đứa trẻ.

4. People in the past were slower in accepting technological change than they are today.

Giải thích: technological change (thay đổi công nghệ) 

Tạm dịch: Con người trong quá khứ tiếp nhận thay đổi công nghệ chậm hơn hiện nay.

5. Traditionally, weddings and funerals are considered important village event in Viet Nam.

Giải thích: event (sự kiện) 

Tạm dịch: Theo truyền thống, đám cưới và đám tang được coi là các sự kiện quan trọng của làng ở Việt Nam.

6. A wedding is a special occasion, not only for the bride and groom but also for other attendants as they can meet friends and relatives.

Giải thích: a special occasion (dịp đặc biệt) 

Tạm dịch: Đám cưới là một dịp đặc biệt, không chỉ cho cô dâu chú rể mà còn cho những người khác vì họ có thể gặp bạn bè và người thân.

Task 3. In groups, brainstorm some of the past events and practices in your area. Make a list and present them to the class.

(Làm việc theo nhóm, suy nghĩ một vài sự kiện quá khứ và thực hành. Lập 1 danh sách và thuyết trình cho cả lớp cùng nghe. )

Lời giải chi tiết:

- Women in Hue used to wear a palm-leaf conical hat, to wear the traditional long dress whenever they went out...

Tạm dịch: Phụ nữ Huế thường đội nón lá cọ, mặc áo dài khi họ ra đường.

- Vietnamese women used to dye their teeth black.

Tạm dịch: Phụ nữ Việt thường nhuộm răng đen.

- Girls used not to go to school in the past.

Tạm dịch: Con gái ngày xưa không được tới trường.

- People used to use water from wells.

Tạm dịch: Mọi người thường lấy nước từ giếng.

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com