HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 9: English In The World

Tiếng Anh trên thế giới

Project - trang 41

Differences between varieties of English

( Sự khác nhau giữa những sự biến thể của tiếng Anh) 

Task 1. Read the chart and fill the blanks with the words from the box

(Đọc và điền các từ vào trong khung)

Lời giải chi tiết:

British English (Tiếng Anh – Anh)American English (Tiếng Anh Mỹ)
(1) sweets (đồ ngọt)canndies
Football (bóng đá)(2) soccer                
(3) nappy (tã lót)diaper
(4) pavement (vỉa hè)sidewalk
Motorway (đường cao tốc)(5) highway
(6) underground (đường ngầm)subway
(7) rubbish (rác)Garbage
Torch (đèn pin)(8) flashlight

Task 2. Choose two varieties of English. Write a similar chart showing the differences in vocabulary between them.

(Chọn hai biến thể của tiếng Anh. Viết một sơ đồ tương tự thể hiện sự khác nhau về từ vựng giữa chúng) 

Lời giải chi tiết:

American English (Tiếng Anh Mĩ)Indian English (Tiếng Anh Ấn)
To fix (sửa)To repair
Wallet (ví)Purse
Cafeteria (căng tin)Canteen
Fall (mùa thu)Autumn
Smart (thông minh)clever
Line (hàng, chuỗi)queue

Task 3. Organise an exhibition of the charts you have made among your group or class members. Vote for the best.

(Tổ chức trưng bày những sơ đồ bạn đã làm trong nhóm hoặc các thành viên trong lớp. Bầu chọn cái tốt nhất) 

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com