HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 4: Our Customs And Traditions

Phong tục và truyền thống của chúng ta

Project

Customs and traditions: How they have changed?

(Phong tục và truyền thống: Chúng thay đổi như thế nào?)

1. Work in groups of three or four. Decide on a Vietnamese custom or tradition you want to research.
2. Individually, interview an older person (your grandmother or your neighbour) about this custom or tradition.
3. Then interview a younger person (your mother or your teacher) to see if this custom or tradition has changed today.
4. Back in your group, compare and combine your research results. Then together plan your presentation. Decide which of you will lead each part of the presentation.
5. Give your presentation to the rest of the class.

Tạm dịch:

1. Làm theo cặp 3-4 người. Quyết định phong tục hoặc truyền thống Việt Nam mà bạn muốn nghiên cứu.

2. Từng cá nhân phỏng vấn người lớn tuổi (ông bà hoặc hàng xóm) về phong tục và truyền thống này

3. Sau đó phỏng vấn một người trẻ hơn (mẹ bạn hoặc giáo viên) để xem phong tục hay truyền thống này ngày nay có thay đổi không.

4. Trở lại nhóm bạn, so sánh và kết hợp kết quả nghiên cứu. Sau đó cùng nhau lên kế hoạch cho bài thuyết trình. Quyết định ai sẽ thuyết trình mỗi phần.

5. Đưa ra bài thuyết trình của bạn cho lớp.

Lời giải chi tiết

Today we would like to talk about the tradition of making Chung cake for Tet. For the Vietnamese, Chung cake is a Vietnamese traditional food to express gratitude to their ancestors and homeland. Wrapping Chung cake is an opportunity for family members to come together. Nowadays, in some big cities, the busy lifestyle of modern society prevents people from preparing the cake by themselves. They can buy Chung cakes at the market instead.

Tạm dịch: 

Hôm nay chúng mình muốn nói về truyền thống làm bánh chưng vào ngày Tết.  Đối với người Việt Nam, bánh chưng là một món ăn để bày tỏ lòng biết ơn với tổ tiên và quê hương. Gói bánh chưng là cơ hội để các thành viên trong gia đình gần nhau hơn. Ngày nay, ở một số thành phố lớn, nhịp sống bận rộn của xã hội hiện đại khiến cho mọi người không có điều kiện tự gói bánh. Thay vào đó, người ta có thể mua bánh chưng ở chợ.

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com