HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 8: English Speaking Countries

Những quốc gia nói tiếng Anh

A Closser Look 1 - trang 18

Vocabulary

- History (n): lịch sử

- symbolise (v): biểu tượng

- legendary (n): huyền thoại

- spectacular (adj): hùng vĩ, thu hút

- attract (v): thu hút

- castle (n): lâu đài 

- loch (n) hồ

- parade (n): cuộc diễu hành

- monument (n) đài kỷ niệm 

- state (n) bang  

- cattle station (n) trại nuôi gia súc   

Task 1. Write the names for the people who belong to these places. Then listen and repeat the words.

(Viết tên cho những người thuộc những nơi sau. Sau đó nghe và lặp lại các từ.) 

Bài nghe:

Lời giải chi tiết:

CountryPeople
1.the USA
2.England
3.Scotland
4.Wales
5.Ireland
6.Canada
7.Australia
8.New Zealand
1. the Americans
2. the English
3. Scotish/ the Scots
4. the Welsh
5. the Irish
6. the Canadians
7. the Australians
8. the New Zealanders

Task 2. Changes the words into a noun (N), an adjective (A) or a verb (V).  

(Thay đổi những từ thành một danh từ (N), một tính từ (A) hoặc một động từ (V))

Lời giải chi tiết:

1. historicN = history
2. symbolV = symbolise
3. legendA = legendary
4. iconicN = icon
5. spetacleA = spectacular
6. festiveN = festival
7. sceneryA = scenic
8. attractionV = attract

Tạm dịch:

1. historic: có tính lịch sử

2. symbol: biểu tượng

3. legend: truyền thuyết

4. iconic: mang tính biểu tượng

5. spetacle: cảnh tượng

6. festive: thuộc lễ hội

7. scenery: cảnh vật

8. attraction: sự thu hút

Task 3.  Use the words in the box to complete the sentences.

(Sử dụng những từ trong khung để hoàn thành các câu.)

Lời giải chi tiết:

1. icon2. symbolises3. scenic
4. unique5. attracts 

1. The Golden Gate Bridge in San Francisco is an icon of this famous city.

(Cầu cổng vàng ở San Francisco là một biểu tượng của thành phố nổi tiếng này.)

2. Big Ben is a major monument in Lon Don which symbolises the United Kingdom.

(Big Ben là một công trình kỷ niệm chính ở London mà biểu tượng cho nước Anh.)

3. New Zealand is famous for the scenic beauty of its mountain and forests.

(New Zealand nổi tiếng về vẻ đẹp cảnh quang của rừng và núi.)

4. Australia is home to unique animals like the kangaroo and koala, which are native to Australia.

(Úc là nhà của những động vật độc đáo như chuột túi và gấu koala, mà là sinh ra ở úc.)

5. The Glastonbury Festival in England is a celebration of music and it attracts thousands of people.

(Lễ hội Glastonbury ở Anh là một lễ tổ chức âm nhạc và thu hút hàng ngàn người.)

Task 4.  Match the words/ phrases with the pictures. 

(Nối những từ / cụm từ với hình ảnh.)

Lời giải chi tiết:

1. castle (n): lâu đài 2. loch (n): hồ
3. parade (n): cuộc diễu hành4. monument (n): đài kỷ niệm  
5. state (n): bang  6. cattle station (n): trại nuôi gia súc

Task 5. Listen in words .

(Nghe và lặp lại các từ.)             

Bài nghe:

Lời giải chi tiết:

-ese-ee
1. Cantonese (tiếng Quảng Đông)
2. Taiwanese (người Đài Loan)
3. Japanese (tiếng Nhật/ người Nhật)
4. Portuguese (tiếng Bồ Đào Nha/ người Bồ Đào Nha)
5. employee (nhân công)
6. adoptee (con nuôi)
7. addressee (người nhận)
8. interview (cuộc phỏng vấn)

Task 6. Mark the stress in the under lined words. Then listen and repeat the sentences.

(Đánh dấu nhấn trọng âm trong những từ gạch dưới. Sau đó nghe và lặp lại các câu)

Bài nghe:

Lời giải chi tiết:

1. One fifth of the people in the world id Chi'nese.

(Một phần 5 số người trên thế giới là người Trung Quốc.)

2. refu'gee is a person who is forced to leave a country.

(Một người tị nạn là người bắt buộc phải rời khỏi một quốc gia.)

3. My daughter is a trai'nee.

(Con gái tôi là huấn luyện viên.)

4. Japa'nese is the language of Japan.

(Tiếng Nhật là ngôn ngữ của người Nhật.)

5. This printer has a two-year guaran'tee

(Máy in này được bảo hành 2 năm.)

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com