HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 8: English Speaking Countries

Những quốc gia nói tiếng Anh

Communication - trang 21

Vocabulary

- garment (n): trang phục

- illustrate (v): minh họa

- diverse (adj): đa dạng

- territory (n): lãnh thổ

- continent (n): lục địa

- population (n): dân số 

Task 1. Do the quiz and choose the correct answers. 

(Làm câu đố và chọn ra câu trả lời chính xác.)

Lời giải chi tiết:

1. C2. A3. C4. B5. B
6. B7. C8. A9. A10. A

1. Australia and New Zealand are both surrounded by the sea.

(Úc và New Zealand đều được bao quanh bởi biển.)

2. Of these countries, Australia is the youngest.

(Trong những nước này, úc là trẻ nhất.)

3. The capital of New Zealand is Wellington.

(Thủ đô của New Zealand là Wellington.)

4. The USA is the most diverse in geography and climate.

(Mỹ đa dạng nhất về địa lý và khí hậu.)

5. Niagara Falls is a spectacular waterfall in Canada.

(Thác Nicagara là thác nước biểu tượng ở Canada,)

6. Canada is closet to the North Pole.

(Canada gần Bắc Cực nhất.)

7. Touching noses illustrates the way the Maori of New Zealand greet each other.

(Chạm mũi minh họa cách mà người Maori ở New Zealand chào nhau.)

8. A kilt is the traditional garment for Scottish men.

(Một cái váy là trang phục truyền thống cho đàn ông Scotland.)

9. This animal, the koala, is a symbol of Australia.

(Động vật này, gấu koala là biểu tượng của nước úc.)

10. Trafalgar Square is in London.

(Quảng trường Trafalgar nằm ở London.)

Task 2. Write the names of the countries next to their facts.

(Viết tên của những nước gần những sự kiện)

Lời giải chi tiết:

Information (Thông tin)Country (Quốc gia)
1. It is made up of 50 states. (Nó có 50 bang.)The USA (Mỹ)
2. It has the smallest population (Nó có dân số ít nhất.)New Zealand
3. It has the most famous football cluns in the world. (Nó có những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới.)The United Kingdom (Vương quốc Anh)
4. It has part of its territory inside the Arctic Circle. (Nó có những phần lãnh thổ bên trong vòng Bắc Cực)Canada
5. It is both a country and a continent. (Nó vừa là một nước vừa là môt lục đia.)Australia (Úc)

Task 3. Game (Trò chơi)

HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT A COUNTRY? 

(BẠN BIẾT BAO NHIÊU VỀ MỘT Quốc GIA?)

Task 3a. Work in groups. Choose a country an together find out as much about it as possible. Then prepare a small introduction of that country. Don't say the name of the country.

(Làm theo nhóm. Chọn một nước và cùng nhau tìm ra càng nhiều thông tin về nó cùng tốt. Chuẩn bị một bài giới thiệu ngắn về quốc gia đó. Đừng nói tên quốc gia.)

Hướng dẫn giải:

- This country is in the north of Asia. It has the biggest population in the world. It is the 3rd largest in the world. Its capital is Beijing. 

(Nước này nằm ở phía Bắc châu Á. Nó có dân số đông nhất thế giới. Nước có diện tích lớn thứ 3 thế giới. Thủ đô của nó là Bắc Kinh.)

=> China (Trung Quốc)

- This country is in the south of Asia. It is the second most populous in the world. Its capital is New Delhi. 

(Nước này nằm ở phía Nam châu Á. Nó có dân số đông thứ hai thế giới. Thủ đô của nó là New Delhi.)

=> India (Ấn Độ)

Task 3b. Each group then presents their introduction to the class. The class...

(Mỗi nhóm sau đó trình bày bài giới thiệu cho lớp. Lớp sẽ...) 

1. tries to find out which country it is

(cố gắng tìm ra nước nào)

2. votes for the most informative and interesting introduction

(bầu cho bài giới thiệu thú vị và đầy đủ thông tin nhất.)

Hướng dẫn giải:

Good morning everyone!

Today our group want to introduce a country that is next to our nation. It is located in Easten Asia along the western shore of the Pacific Ocean. It is the country, whose the largest population in the world and it is also the world’s third largest country by total area. Due to its vast land, this country has different types of climate all over its regions. But generally, it has hot and rainy summer and cold and dry winter. Its capital is Beijing. Its national flag is a red flag with five yellow stars. More interestingly, this nation also celebrates Lunar New Year like in our country. Thank you for listening!

Can you guess what is this country?

Tạm dịch:

Xin kính chào mọi người.

Hôm nay nhóm của chúng tôi muốn giới thiệu một quốc gia nằm bên cạnh đất nước của chúng ta. Nó nằm ở Đông Á dọc theo bờ phía tây Thái Bình Dương. Đây là quốc gia có dân số đông nhất thế giới và cũng là quốc gia lớn thứ ba thế giới về tổng diện tích. Do vùng đất rộng lớn, đất nước này có các loại khí hậu khác nhau trên khắp các vùng. Nhưng nhìn chung, nó có mùa hè nóng và mưa và mùa đông lạnh và khô. Thủ đô của nó là Bắc Kinh. Quốc kỳ của nó là một lá cờ đỏ với năm ngôi sao vàng. Thú vị hơn, quốc gia này cũng đón Tết Nguyên đán như ở nước ta. Cám ơn vì đã lắng nghe!

Bạn có thể đoán đất nước này là đất nước nào không?

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com