HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 9: Natural Disasters

Những Thảm họa thiên nhiên

Getting Started trang 26

Vocabulary

- the news: thời sự

- typhoon (n): bão nhiệt đới

- severe (adj): mạnh mẽ, ghê gớm

- injured (Adj): bị thương

- storm (n): cơn bão

- destroy (v): phá hủy

- flooded (adj): ngập úng

- homeless (Adj): vô gia cư 

- technology (n): công nghệ

- natural disaster: thảm họa thiên nhiên

- medical supply: nguồn cung cấp y tế

- rescue equipment: đồ cứu hộ

- temporary (adj): tạm thời

- flood (n):  lũ lụt                 

- forest fire (n): cháy rừng

- tsunami (n): sóng thần

- tornado (n): lốc xoáy

- mudslide (n): lũ bùn

- volcanic eruption: phun trào núi lửa

- drought (n): khô hạn

- earthquake (n): động đất

Task 1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 mới

Tạm dịch:

Dương: Bạn đã xem tin tức tối qua chưa?

Nick: Chưa. Chuyện gì xảy ra vậy?

Dương: Có một cơn bão nhiệt đới ở tỉnh Nam Định.

Nick: Chính xác thì bão nhiệt đới là gì? Ở Anh không có.

Dương: Nó là một cơn bão vùng nhiệt đới rất nghiêm trọng.

Nick: Ồ không! Thật khủng khiếp! Nó đánh vào khu vực đó khi nào?

Dương: Họ nói rằng vào khoảng 10 giờ sáng.

Nick: Có ai bị thương không?

Dương: Chỉ có một vài thương tích nhỏ được báo cáo. Hầu hết mọi người đã di chuyển đến những khu vực an toàn khi bão đổ bộ.

Nick: Thật nhẹ nhõm. Nó có gây nên bất kỳ thiệt hại nào cho tài sản không?

Dương: Nhiều ngôi nhà, tòa nhà công cộng dường như bị phá hủy hoặc bị lụt lội và hàng ngàn người bị mất nhà cửa.

Nick: Thật tệ! Mặc dù tất cả công nghệ hiện đại có sẵn quanh ta, chúng ta vẫn bất lực trước những thảm họa thiên nhiên. Chính phủ đang giúp những người dân ở đó như thế nào?

Dương: Họ đã cử đội cứu hộ đến giải cứu những người bị kẹt trong những ngôi nhà bị lụt. Khi những cơn mưa nặng hạt dừng lại, họ sẽ bắt đầu dọn dẹp những mảnh vụn. Việc cung cấp y tế, thực phẩm và thiết bị cứu hộ đang được gửi đến.

Nick: Tuyệt! Vậy những người mà không có nhà thì sao?

Dương: Họ được đưa đến một nơi an toàn mà chỗ ở tạm thời sẽ được cung cấp cho họ.

Task 1a. Read the conversation again and fill the blank with no more than three words.

(Đọc bài đàm thoại lần nữa và điền vào chỗ trống với không quá 3 từ)

1. tropical storm2. injured3. damage
4. trapped5. medical supplies6. temporary accommodation

1. tropical storm: bão nhiệt đới

Nam Dinh province was hit by a severe tropical storm.

(Tỉnh Nam Định đã bị một cơn bão nhiệt đới đánh vào.)

2. injured (adj): bị thương

Only a few people were injured.

(Chỉ vài người bị thương.)

3. damage (n): thiệt hại

The storm caused extensive damage to property.

(Cơn bão gây nên thiệt hại ở diện rộng về tài sản.)

4. trapped (adj): mắc kẹt

Rescue workers have freed those who were trapped in flooded homes.

(Lính cứu hộ đã giải phóng những người bị kẹt trong những ngôi nhà bị lụt.)

5. medical supplies : thiết bị y tế

The government has sent rescue equipment, food, and medical supplies.

(Chính phủ đã đưa thiết bị cứu hộ, thực phẩm và thiết bị y tế đến.)

6. temporary accommodation: nhà ở tạm thời

Poople without homes will be provided with temporary accommodation.

(Người mà không có nhà sẽ được cung cấp chỗ ở tạm thời.)

Task 1b. Responding to news 

(Trả lời tin tức.)

Nick uses the expression ‘That’s terrible!’ to react to the news of the tropical storm. Read the conversation again and find similar responses

(Nick sử dụng thành ngữ “That’s terrible!" (Thật khủng khiếp!) để phản ứng lại tin tức về bão nhiệt đới. Đọc bài đàm thoại lần nữa và tìm câu trả lời tương tự.)

Hướng dẫn giải:

Oh no!: Ồ không!

That’s relief! : Thật nhẹ nhõm!

That’s awful! : Thật tệ!

Task 2.a. Write the responses into the correct columns. Then listen, check and repeat.

(Viết câu trả lời vào cột chính xác. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại)

Bài nghe:

Responding to good news(Đáp lại tin tốt)Responding to bad news(Đáp lại tin xấu)
Wow! That’s great! (Thật tuyệt!)
That’s a relief!  (Thật nhẹ nhõm!)
How wonderful!  (Thật tuyệt vời!)
That’s awesome!  (Điều đó thật tuyệt!)
 Oh dear!  (Ôi trời!) 
That’s awful!  (Thật tệ!) 
How terrible! (Thật tồi tệ!) 
Oh no! (oh không!)
That’s shocking!  (Thật sốc / chấn động!)

 Task 2.b. Match the sentences (1-6) to the responses (a-f). Then practise the exchanges with a parrtner. 

(Nối câu với câu trả lời. Sau đó thực hành trao đổi với người bạn.)

1-b2-d3-f4-c5-a6-e

1-b. Mary and Tom are getting married in July.

(Mary và Tom sẽ kết hôn vào tháng 7)

=> How wonderful (Thật tuyệt vời!)

2-d. I managed to pass the test.

(Tôi đã xoay xở vượt qua kỳ thi.)

=> That’s a relief! (Thật là nhẹ nhõm!)

3-f. Many people died in the accident.

(Nhiều người đã chết trong tai nạn.)

=> That’s awful! (Thật tệ!)

4-c. They have invente a flying car.

(Họ đã phát minh ra một chiếc xe bay.)

=> Wow! (Chà!)

5-a. Our house was destroyed by the storm.

(Nhà chúng tôi đã bị phá hủy bởi cơn bão.)

=> Oh no! (ồ không!)

6-e. Hospitals have refused to take in any more injured people.

(Những bệnh viện đã từ chối nhận thêm người bị thương.)

=> That’s shocking! (Thật chấn động!)

Task 3. Match the natural disasters with the pictures. Then listen, check your answers and repeat. Can you add more?

(Nối những thảm họa thiên nhiên với hình ảnh. Sau đó nghe, kiểm tra câu trả lời của em và lặp lại. Em có thể thêm vào không?) 

Bài nghe:

Lời giải chi tiết:

1 - C. flood (lũ lụt)2 - D. forest fire (cháy rừng)
3 - F. tsunami (sóng thần)4 - B. tornado (lốc xoáy)
5 - G. mudslide (lũ bùn)6 - A. volcanal eruption (phun trào núi lửa)
7 - H. drought (khô hạn)8 - E. earthquake (động đất)

Task 4.  Work in pairs. Ask ans answer questions about common natural disaster in some areas in Viet Nam.

(Làm theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về những thảm họa thiên nhiên ở vài khu vực ở Việt Nam.)

Lời giải chi tiết:

A: Which are the most common natural disasters in Thanh Hoa?

B: Typhoons and floods.

A: How often do they happen there?

B: Typhoons happen there about three or fourth times a year, and floods about twice a year.

Tạm dịch:

A: Thảm họa thiên nhiên nào phổ biến nhất ở Thanh Hóa?

B: Bão nhiệt đới và lũ lụt.

C: Chúng xảy ra thường xuyên như thế nào? 

D: Bão nhiệt đới xảy ra ở đó khoảng 3-4 lần một năm và lũ lụt thì khoảng 2 lần 1 năm. 

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com