HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 3: Music

Âm nhạc

Project - trang 35

Research a song of Quan Ho singing or a Dangdut song. Think about the following questions.

(Nghiên cứu về một bài hát Quan Họ hoặc nhạc Dangdut. Suy nghĩ về những câu hỏi sau.)

- Where did it originate? (Nó bắt nguồn từ đâu?)

- How long has it been popular? (Nó phổ biến đã bao lâu rồi?)

- What are its influences? (Sự ảnh hưởng của nó là gì?)

- Do you like it? (Bạn có thích nó không?)

Present your findings to the class. (Trình bày kết quả của bạn với cả lớp.)

Lời giải chi tiết

Hello everyone,

I am going to show you a famous song of Quan Ho singing. The name of the song is “Làng Quan họ quê tôi”. Have you ever listened to the song? I’m sure lots of people here know it. The song originated in Bac Ninh Province. It has been popular for about 20 years and it’s also broadcast widely on TV. It is not a traditional Quan Ho song but it’s one of the most common songs to describe the beauty of Quan Ho singing. I do like the song and I usually sing the song with my friends. How about you? Do you like it?

Thanks for listening!

Tạm dịch:

Chào các bạn,

Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bài hát nổi tiếng của dân ca Quan Họ. Tên bài hát là “Làng Quan họ quê tôi”. Các bạn đã từng nghe bài hát này chưa? Mình chắc là nhiều người ở đây biết nó. Bài hát bắt nguồn từ tỉnh Bắc Ninh. Nó nổi tiếng được 20 năm rồi và cũng được phát song nhiều trên TV. Đây không phải một bài hát truyền thống nhưng nó là một trong số các bài hát phổ biến nhất truyền tải vẻ đẹp của dân ca Quan họ. Mình rất thích bài hát và thường hát nó cùng với bạn bè mình. Các bạn thì sao? Các bạn thích nó chứ.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com