HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 9: Cities of the world

Các thành phố trên thế giới

A Closer Look 2 - trang 29

Task 1. Listen again to part of the conversation. Pay attention to the present perfect.

(Nghe lại phần đàm thoại. Chú ý đến thì hiện tại hoàn thành.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 6 mới

Tạm dịch:

Mai: Những bức hình thật đẹp! Bạn đã từng đến những nơi này chưa?

Tom: Rồi, mình từng đến hầu hết những nơi đó. Đây là Rio de Janeiro. Nó là một thành phố thú vị nhưng đôi khi rất nóng.

Mai: Thời tiết ở đó nóng hơn ở Sydney không?

Tom: Có! Sydney không quá nóng. Mình từng đến bãi biển ở đó nhiều lần cùng gia đình. Chúng là thành phố sạch và đẹp nhất trên thế giới.

Mai: Đây là London phải không? Thời tiết tệ nhỉ!

Tom: Đúng, chúng mình từng đến đó hai lần.

Task 2. Put the verbs in brackets into the present perfect.

(Chia những động từ trong ngoặc đơn thành thì hiện tại hoàn thành.)

Tiếng Anh 6 mới

Hướng dẫn giải:

Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành: S + has/have + Vp2

Trong đó: S: chủ ngữ trong câu

has: sử dụng cho chủ ngữ số ít

have: sử dụng cho chủ ngữ số nhiều

Vp2: động từ ở dạng phân từ hoàn thành

1. has been

=> Tom has been to Rio de Janeiro, Sydney, and London.

Tạm dịch: Tom đã từng đến Rio de Janeiro, Sydney và London.

2. has been

=>  The family has been to the beaches in Sydney many times.

Tạm dịch: Gia đình từng đến những bãi biển ở Sydney nhiều lần.

3. has visited

=> Tom has visited London twice.

Tạm dịch: Tom đã thăm London hai lần rồi. 

4. has been

=> His brother has been to New York.

Tạm dịch: Anh trai của anh ấy đã đến New York rồi.

5. hasn’t been = has not been

=> But he hasn't been there.

Tạm dịch: Nhưng anh ấy chưa từng đến đấy.

Task 3. Put the verbs in brackets in the correct form.

(Chia những động từ trong ngoặc đơn theo dạng đúng của chúng.)

Tiếng Anh 6 mới

 Hướng dẫn giải:

1. Have you seen High School Musical?

- Oh yes, I love it. I have seen it many times.

Tạm dịch: 

Bạn đã từng xem phim High School Musical chưa?

- Vâng, tôi thích nó lắm. Tôi đã xem nó nhiều lần rồi.

Giải thích: câu hỏi bạn đã từng em bộ phim này chưa hay nghe bài hát này chưa => nói về sự trải nghiệm thì động từ chia về thì hoàn thành.

2. I often go to bed very late.

Tạm dịch: Tôi thường đi ngủ rất trễ 

Giải thích: câu chỉ thói quen, có dấu hiệu "often" thì động từ chia ở thì hiện tại đơn.

3. I have never been on TV. 

Tạm dịch: Tôi chưa bao giờ lên tivi cả.

Giải thích: cấu trúc câu ai đó chưa từng làm gì cũng chia thì hiện tại hoàn thành

4. They clean the car every week. 

Tạm dịch: Họ lau chùi xe mỗi tuần.

Giải thích: câu chỉ thói quen chia thì hiện tại đơn

5. Thu usually takes the bus to school.

Tạm dịch: Thu thường đi xe buýt đến trường.

Giải thích: câu chỉ thói quen hằng ngày "usually" động từ chia thì hiện tại đơn

6. My sister loves that restaurant and she has eaten there hundreds of times.

Tạm dịch: Chị gái tôi thích nhà hàng đó và đã ăn ở đó nhiều lần rồi.

Giải thích: câu chỉ hành động kéo dài từ quá khứ đến hiện tại và tiếp diễn trong tương lai dùng thì hoàn thành.

Task 4. Look at Tom's webpage. Tell a partner what he has done this week.

(Nhìn vào trang web của Tom. Nói cho một người bạn về những gì Tom đã làm tuần này.)

Tiếng Anh 6 mới

Hướng dẫn giải:

-   He has read a book.

Tạm dịch:  Anh ấy đã đọc một quyển sách.

-   He has eaten ‘pho’. 

Tạm dịch: Anh ấy đã ăn phở.

-   He has got an A+ mark in the exam. 

Tạm dịch: Anh ấy được điểm A+ trong kỳ thi.

-   He has played football. 

Tạm dịch: Anh ấy đã chơi bóng đá.

-   He has washed his dog. 

Tạm dịch: Anh ấy đã tắm cho chó của mình.

Task 5. Class survey

(Khảo sát trong lớp học.)

Tiếng Anh 6 mới

Tạm dịch:

Đi vòng quanh lớp hỏi những câu hỏi khảo sát. Tìm ra:

-  Một điều mà mọi người dã từng làm.

-  Một điều mà chưa ai làm. 

Câu hỏi:

1. Bạn đã từng hát karaoke chưa?

2. Bạn đã từng nói chuyện điện thoại trong 1 giờ chưa?

3. Bạn đã từng lên truyền hình chưa?

4. Bạn đã từng ăn kem vào mùa đông chưa?

5. Bạn đã từng có một con thú nuôi chưa?

6. Bạn đã từng nói chuyện với một người bản địa nói tiếng Anh chưa?  

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com