HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 9: Cities of the world

Các thành phố trên thế giới

Communication - trang 31

Vocabulary 

tower (n): tòa tháp

bell (n): chuông

architect (n): kiến trúc sư

Danish (adj): (thuộc) về Đan Mạch

design (v): thiết kế

well-known (adj): nổi tiếng

university (n): trường đại học

landmark (n): điểm nhấn, danh thắng

symbol (n): biểu tượng 

creature (n): sinh vật 

Task 1. Match the words in the box with the landmarks. Which cities are they in? What do you know about them?

(Nối các từ trong khung với những địa danh nổi tiếng trong tranh. Chúng ở thành phố nào? Em biết gi về chúng?)

Tiếng Anh 6 mới

Hướng dẫn giải:

a   Merlion - Singapore (Tượng sư tử biển ở Singapore)

b   Big Ben - London (Tháp đồng hồ Big Ben ở Luân Đôn)

c   Temple of Literature - Hanoi (Văn miếu ở Hà Nội)

d   Sydney opera House - Sydney (Nhà hát Opera Sydney ở Sydney)

e   Eiffel Tower - Paris (Tháp Eiffel ở Pari)

Task 2. Read about the landmarks. Can you guess which landmark from 1 they are? 

(Đọc về những địa danh nổi tiếng sau. Em có thể đoán địa danh nổi tiếng nào có trong phần 1 không?)

Tiếng Anh 6 mới

Hướng dẫn giải:

1. Big Ben: Nó là tòa tháp nổi tiếng nhất ở Anh. Tên thường được dùng miêu tả tòa tháp, đồng hồ và cái chuông trong tháp. Chuông này là chuông lớn nhất được làm ở Anh. 

2. Sydney Opera House: Kiến trúc sư người Đan Mạch Jorn Utzon đã thiết kế nơi này và Nữ hoàng Elizabeth II đã cắt băng khánh thành nơi này vào năm 1973. Nó là một tòa nhà di sản thế giới được UNESCO công nhận.

3. Temple of Literature: Một trong những điểm nổi tiếng nhất của Hà Nội, nơi này được xây dựng vào năm 1070. Nó nằm kế bên Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

4. Eiffel Tower: Gustave Eiffel đã thiết kế tháp này vào năm 1889. Bây giờ gần 7 triệu khách thăm nó mỗi năm. Điều này làm cho nó trở thành địa điểm được đến nhiều nhất trên thế giới.

5. Merlion: Một sinh vật có đầu sư tử và thân cá, nó là một biểu tượng của Singapore. 

Task 3. Tick (√) True (T) or False (F).

(Viết T (True) nếu đúng, viết F (False) nếu sai trong các câu sau.)

Tiếng Anh 6 mới

Đáp án:

1. F2. F3. T4. F5. F6. F

Hướng dẫn giải:

1. F  (The bell in the tower is the largest bell ever made in England.)

Tạm dịch: Big Ben là tháp lớn nhất nước Anh. 

=> Cái chuông trong tòa tháp là cái chuông lớn nhất được tạo ra ở nước Anh.

2. F (It was designed by a Danish architect.)

Tạm dịch: Sydney opera House được thiết kế bởi một kiến trúc sư người úc. 

=> Nó được thiết kế bởi một kiến trúc sư Đan Mạch.

3. T

Tạm dịch: Nữ hoàng Elizabeth II đã đến Sydney vào năm 1973. 

4. F (It is the most visited landmark in the world.)

Tạm dịch:  Tháp Eiffel là điểm du lịch được đến thăm nhiều thứ hai trên thế giới. 

=> Nó là một nơi được viếng thăm nhiều nhất trên thế giới.

5. F  (Quoc Tu Giam is Viet Nam’s first university.)

Tạm dịch: Văn Miếu là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. 

=> Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

6. F (It has a lion’s head and a fish’s body.)

Tạm dịch: Merlion có đầu cá thân sư tử.  

=> Nó có cái đầu của con sư tử và cái mình của con cá.

Task 4. Think of a city, a country, or a landmark. Give clues. Your classmates guess.

(Nghĩ về một thành phố, một quốc gia, hay một danh thắng. Đưa ra một số gợi ý. Các bạn cùng lớp của em đoán)

Example:

A: It's a city. It's very hot and crowded.

B: Is it Tokyo?

A: No, it's not. It's in South America. The people there love football.

C: Is it Rio de Janeiro?

A: Yes, it is!

Tạm dịch:

Ví dụ :

A : Nó là một thành phố. Nó nóng và đông đúc.

B : Tokyo phải không?

A : Không, nó nóng. Nó nằm ở Nam Mỹ. Mọi người ở đó yêu thích đá bóng,

C : Nó là Rio de Janeiro phải không?

A : Đúng rồi! 

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com