HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 9: Cities of the world

Các thành phố trên thế giới

Looking back - trang 34

Task 1. Choose the best two options.

(Chọn hai lựa chọn tốt nhất trong các câu sau.)

Tiếng Anh 6 mới

Hướng dẫn giải:

1. a, b  

Tạm dịch: Thành phố sôi động/ thú vị.

2. a, c

Tạm dịch:  Thời tiết lạnh/ đầy nắng.    

3. a, c  

Tạm dịch:  Con người thân thiện/ tốt bụng.

4. a, b  

Tạm dịch: Những tòa nhà thật cao/ đẹp. 

5. b, c

Tạm dịch: Thức ăn ngon.

Task 2. Put the verbs in brackets into the present perfect.

(Chia những động từ trong ngoặc ở thì hiện tại hoàn thành.)

Tiếng Anh 6 mới

Hướng dẫn giải:

Nhung: Have you ever eaten a Philadelphia cheese steak?

Nora: Yes, I have.

Nhung: Really? Have you been to Philadelphia?

Nora: Yes, I have been there twice. I have been to many famous places in the city. 

Nhung: Have you visited the Constitution Centre?

Nora: No, I haven’t, but I have seen the Liberty Bell. Look at this postcard. 

Tạm dịch:

Nhung: Bạn đã từng ăn bít tết bơ Philadelphia chưa?

Nora: Có, mình ăn rồi.

Nhung: Thật không? Bạn đã từng đến Philadelphia chưa?

Nora: Đúng thế, mình từng đến đó hai lần. Mình từng đến nhiều nơi nổi tiếng trong thành phố.

Nhung: Bạn có thăm Trung tâm Hiến pháp không?

Nora: Chưa, nhưng mình đã đến xem Chuông Tự Do. Nhìn vào bưu thiếp này.

Task 3. In pairs, complete this fact sheet about Viet Nam.

(Làm việc theo cặp, hoàn thành bảng thông tin này về Việt Nam)

Tiếng Anh 6 mới

Hướng dẫn giải:

-    Biggest city : Ho Chi Minh City 

-    Oldest university : Quoc Tu Giam, Thang Long  - Ha Noi (1076)

-    Most popular Vietnamese writer : Nguyen Du , Nam Cao

-   Most popular food : spring rolls , noodles 

-   Most popular drink : tea , coffee 

-   Most common activity : watching TV, football 

Tạm dịch:

Quốc gia: Việt Nam

-   Thành phố lớn nhất: Thành phố Hồ Chí Minh

-  Trường đại học lâu đời nhất: Quốc Tử Giám, Thăng Long - Hà Nội (1076)

-   Tác giả Việt Nam nổi tiếng nhất: Nguyễn Du, Nam Cao

-   Thức ăn phổ biến nhất: nem, phở

-   Thức uống phổ biến nhất: trà, cà phê

-   Hoạt động phổ biến nhất: xem ti vi, bóng đá

Task 4. Using the information from your fact sheet, write a short paragraph (7-8 sentences) about Viet Nam.

(Sử dụng thông tin từ bảng trên và viết một đoạn vănngắn (7-8 câu) vể Việt Nam.)

Hướng dẫn giải

Vietnam is a beautiful country with the biggest city is Ho Chi Minh. And many old universities like Quoc Tu Giam (Quốc Tử Giám), Thang Long (Thăng Long) - Ha Noi (Hà Nội) (1076). And Nguyen Du is the most popular Vietnamese writer, he was recognized as a cultural well-known man by UNESCO. The most popular drink is tea, coffee , and the most common activity watching TV, football …

Tạm dịch: 

Việt Nam là một đất nước xinh đẹp với thành phố lớn nhất là Hồ Chí Minh. Và nhiều trường đại học cũ như Quốc Từ Giam (Quốc Tử Vật), Thăng Long (Thăng Long) - Hà Nội (Hà Nội) (1076). Và Nguyễn Du là nhà văn nổi tiếng nhất Việt Nam, ông được UNESCO công nhận là người đàn ông nổi tiếng về văn hóa. Thức uống phổ biến nhất là trà, cà phê, và hoạt động phổ biến nhất là xem TV, bóng đá

Task 5. Game: Yes I have (Trò chơi: Vâng tôi đã từng)

In pairs, ask a Have you ever... question. You may use the questions from the Class Survey in A closer look 2, page 30, to help you. Then ask three wh- questions to get more information from your partner and guess if he/she is telling the truth or not. 

(Làm việc theo cặp, hỏi câu hỏi “Bạn đã từng...”. Em có thể sử dụng những câu hỏi từ bảng khảo sát trong lớp ở phần A Closer Look 2, trang 30 để làm. Sau đó hỏi 3 câu hỏi với từ “Wh” để hỏi và lấy thêm thông tin từ bạn học và đoán anh ấy/cô ấy có nói thật không?)

Tiếng Anh 6 mới

Tạm dịch:

A: Bạn đã từng lên truyền hình chưa?

B: Rồi.

A: Đó là khi nào?

B: Năm trước.

A: Bạn có mặt trong chương trình nào?

B: Erm... Tin tức buổi tối.

A: Tại sao bạn lại được lên tivi?

B: Tôi không nhớ! 

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com