HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 11: Changing Roles In Society

Thay đổi vai trò trong xã hội

Getting Started - trang 58

Vocabulary

vision (n): tầm nhìn

forum (n): diễn đàn

apart from: ngoại trừ

real-life knowledge: kiến thức đời thường

application (n): sự áp dụng

role (n): vai trò

facilitator (n): người hỗ trợ

breadwinner (n): trụ cột gia đình

a close relationship with: một mối quan hệ gần gũi với.. 

Into the Future (Trong tương lai)

Task 1. Listen and Read 

( Nghe và đọc)

Bài nghe:

Tiếng Anh 9 mới

Tạm dịch:

Người phỏng vấn: Chúng tôi đã mời một vài học sinh từ trường cây sồi tại thung lũng vui vẻ đến diễn đàn Beyond 2030, và họ sắp chia sẻ với chúng ta cách nhìn của họ về tương lai. Bạn muốn phát biểu trước không Phong?

Phong: Tôi tin rằng sự thay đổi lớn nhất sẽ diễn ra trong hệ thống thường học. Ngoại trừ trường học, cũng ta cũng sẽ học từ những nơi sẽ cho chúng ta kiến thức và trải nghiệm thật sự, chắc hạn như trạm tàu hỏa, trong công ty, hoặc trên nông trại.

Mai: Tôi đồng ý. Việc áp dụng vào thực tiễn này sẽ cho chúng ta nhận thức về sự tham gia, cảm giác rằng chúng ta là một phần của quá trình.

Người phỏng vấn: Và vai trò của giáo viên thì sao?

Phong: À thầy cô sẽ là những người hỗ trợ thay vì là người cung cấp thông tin.

Người phỏng vấn: Hay nhỉ. Và bạn nhận thấy tương lai như thế nào, Nguyên?

Nguyên: À tôi nghĩ vai trò làm bố sẽ thay đổi đáng kể

Người phỏng vấn: À vâng? Bằng cách nào?

Nguyên: Ông bố hiện đại sẽ không cần là trị cột tài chính trong gia đình. Ông ấy có thể làm việc bên ngoài hoặc ở nhà chăm sóc các con.

Người phỏng vấn: Và làm việc nhà?

Nguyên: Vâng, đó là công việc được trả lương hay không không quan trọng đúng không?

Mai: Nhất trí. Lợi ích là con của họ sẽ gặp các bố thường xuyên hơn và có mối quan hệ gần gũi hơn. Tôi không gặp bố thường xuyên lắm, nhưng tôi thích mỗi khoảnh khắc trải qua với ông.

Người phỏng vấn:  À chúng ta chắc chắn đang bao quát những chủ đề thú vị...

Task 1.a. Tick (√) the person who has this idea.

( Đánh dấu vào người có ý kiến sau đây)

1. Phong2. Mai3. Phong4. Nguyên5. Mai

1. Phong - Students will learn from a real workplace.

(Học sinh sẽ học nhiều từ nơi làm việc thực tế)

2. Mai - Students love seeing themselves as part of the process.

(Học sinh thích nhìn thấy chúng là một phần của quá trình)

3. Phong - The teacher will act more like a facilitator.

(Giáo viên sẽ làm việc như người hỗ trợ)          

4. Nguyên - The father will not necessarily be the breadwinner of the family

(Bố không nhất định phải là trụ cột tài chính trong gia đình)            

5. Mai - With the involvement of fathers in the home, they will develop a closer bond with their children.

(Với sự có mặt thường xuyên của các ông bố trong nhà sẽ giúp có thêm mối quan hệ gần gũi với các con)

Task 1.b. Answer the question

( Trả lời câu hỏi)

1. What is the purpose of the Beyond 2030 for?

(Mục đích của Beyon 2030 là gì?)

=> It's for people to share their vision of the future.

(Để mọi người chia sẻ tầm nhìn của họ về tương lai.)

2. Who has been invited to the discussion?

(Ai được mời đến buổi thảo luận này?)

=> Some students from Oak Tree School in Happy Valley.

(Một số học sinh từ trường Oak Tree ở Happy Valley.)

3. What does Phong think about classes in the future?

(Phong nghĩ gì về lớp học trong tương lai?)

=> He says that learning will also take place outside school.

(Anh ấy nói rằng học tập cũng sẽ diễn ra bên ngoài trường.)

4. Why might students like having classes outside  school?

(Tại sao học sinh có thể thích lớp học bên ngoài trường học?)

=> It will give them a sense of participation and of being part of the process.

(Nó sẽ cho họ một cảm giác được tham gia và trở thành một phần của quy trình.)

5. Will the father of the future always stay at home?

(Ông bố của tương lai sẽ luôn ở nhà à?)

=> No, he won't. He may still go to work.

(Không, sẽ không luôn ở nhà. Anh ấy vẫn có thể đi làm.)

6. Does Nguyen feel negative about a man do housework?

(Nguyên có cảm thấy tiêu cực về việc đàn ông làm việc nhà không?)

=> No, he doesn't.

(Không, anh ấy không cảm thấy vậy.)

Task 1.c. Work in groups. Discuss and find the meaning  of the phrases and sentences.

( Làm việc theo nhóm. Thảo luận về ý nghĩa của những cụm từ và câu sau đây)

1. Beyond 2030: after the year 2030

(Ngoài năm 2030: sau năm 2030)

2. vision of the future:ideas about what life will be like in the future

(tầm nhìn về tương lai: những ý tưởng về cuộc sống sẽ như thế nào trong tương lai)

3. It's work, paid or not, isn't it?: Both housework and paid work are worthy of respect

(Đó là công việc, được trả lương và không trả lương, phải không?: Cả công việc gia đình và công việc được trả lương xứng đáng được tôn trọng.)

4. I love every moment I spend with him:I love being with my father

(Tôi yêu mọi khoảnh khắc tôi dành cho ông.: Tôi thích ở với cha tôi.)

Task 2. These words/phrases are taken from the conversation. Tick (√) the correct explanation for each one.

( Những từ và cụm từ này được trích từ bài đối thoại. Đánh dấu (√) vào giải thích đúng cho mỗi từ)

Lời giải chi tiết:

1-B2-A3-B

1. Facilitator – a person who helps somebody to do something more easily by discussing and giving guidance.

(Người hỗ trợ = người giúp đỡ người khác làm việc nhanh hơn bằng cách thảo luận hoặc đưa ra hướng dẫn.)

2. Information provider – the person who gathers information and uses it to teach others.

(người cung cấp thông tin = người thu thập thông tin và dùng nó để dạy cho người khác.)

3. Breadwinner – a person who supports the family with the money he/she earns.

(trụ cột tài chính= người chu cấp tiền bạc để nuôi nấng gia đình.)

Task 3. Work in groups. These pictures represent some visions of the future. Discuss what they may mean. 

( Làm việc theo nhóm. Những bức tranh này thể hiện những quan điểm về tương lai. Thảo luận xem chúng có thể có nghĩa gì.)

Tiếng Anh 9 mới

Lời giải chi tiết:

1. Cars will be running on solar energy. (Ô tô sẽ chạy bằng năng lượng mặt trời.)

2. People will live in houses in the sky. (Con người sẽ sống trong những ngôi nhà trên trời.)

3. People will be able to talk to their pets. (Con người có thể trò chuyện với thú cưng.)

4. Robots will be doing the housework. (Rô bốt sẽ làm việc nhà.)

5. Trains will be running as fast as 300km/h. (Tàu hỏa sẽ chạy 300km/h.)

6. Land will become barren. (Đất sẽ trở nên cằn cỗi.)

Task 4. Game

Make two big groups. One group names a service. The other group gives their vision of that service in the future. Take turns to do this. The group with the most predictions wins. 

(Chia thành hai nhóm. Một nhóm nêu tên dịch vụ. Nhóm còn lại đưa ra quan điểm dịch vụ đó trong tương lai. Thay phiên nhau cứ như thế. Nhóm nào có nhiều tiên đoán nhất sẽ thắng)

Tiếng Anh 9 mới

Tạm dịch:

Nhóm A: Bệnh viện.

Nhóm B: Các cuộc phẫu thuật sẽ do rô bốt thực hiện. 

Lời giải chi tiết:

ServiceVision in the future
TransportCars can fly to the sky and dive into the ocean
EducationDistant learning will be more popular
Clothes producingRobots will make clothes for us
RestaurantRobots will work as waiter/waitress
ConstructionRobot will build houses and buildings

Tạm dịch:

Dịch vụQuan điểm trong tương lai
Vận chuyểnÔ tô có thể bay trên bầu trời và lặn xuống biển
Giáo dụcHọc từ xa sẽ trở nên phổ biến
Sản xuất quần áoRobot sẽ làm quần áo cho chúng ta
Nhà hàngRobot sẽ làm bồi bàn
Xây dựngRobot sẽ xây dựng nhà cửa và tòa nhà.

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com