HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 12: An Overcrowded World

Một thế giới quá đông đúc

Skills 1 - trang 64

Vocabulary 

- article (n): bài báo

- population growth: sự gia tăng dân số

- standard of living: tiêu chuẩn sống

-  megacity (n): siêu thành phố (to lớn)

- explosion (n): sự bùng nổ 

Task 1. Look at the list of cities below. Which do you think has the largest population? Share your ideas with your partner.

(Nhìn vào danh sách những thành phố bên dưới. Thành phố nào em nghĩ có dân số lớn nhất? Chia sẻ ý kiến của em)

Tiếng Anh 7 mới

Tạm dịch:

Tokyo

A: Tôi nghĩ London là thành phố lớn nhất phải không?

B: Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ Tokyo là lớn nhất.

Task 2. Read the passage below and check your answer.

(Đọc đoạn văn bên dưới và kiểm tra câu trả lời của em)

Tiếng Anh 7 mới

1. Tokyo

2. Shanghai 

3. Jakarta

4. Manila

5. London

Tạm dịch:

Sự nổi lên của siêu đô thị

Cơ hội là bạn đang đọc bài này ở một thành phố lớn. Sự tăng trưởng dân số nhanh hơn nhiều so với trước đây và điều đó đặc biệt có thật ở những thành phố như Tokyo và Thượng Hải.

Người từ miền quê chuyển đến thành phố để tìm việc làm và một mức sống tốt hơn. Những thành phố này quá lớn và được đặt tên là những siêu đô thị. Những siêu đô thị lớn nhất là Tokyo, kế đến là Thượng Hải, Jakarta, Manila. Kế tiếp là London, với một lượng người tương đối nhỏ là 15 triệu người. 

Tuy nhiên, cuộc sống ở những thành phố không phải luôn tốt hơn. Vô gia cư là vấn đề lớn. Khi người ta có nhà, họ thường ở trong khu ổ chuột nơi mà y tế nghèo nàn và bệnh là những vấn đề. 

Những vấn đề ảnh hưởng tới người nghèo. Giao thông làm tắc nghẽn các con đường trong nhiều giờ ở những thành phố như Bangkok và Mexico, ô nhiễm không khí thật tệ ở vài quốc gia mà người ta không muốn ra ngoài.

Task 3. Read the passage again. Choose the correct heading for each paragraph.

(Đọc đoạn văn lần nữa. Chọn tựa đề chính xác cho mỗi đoạn)

Tiếng Anh 7 mới Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

1 . B

2. D

3. C

4. A

Tạm dịch:

Sự nổi lên của siêu đô thị

1 - B. Sự bùng nổ dân số

Cơ hội là bạn đang đọc bài này ở một thành phố lớn. Sự tăng trưởng dân số nhanh hơn nhiều so với trước đây và điều đó đặc biệt có thật ở những thành phố như Tokyo và Thượng Hải.

2 - D. Cái nào lớn nhất?

Người từ miền quê chuyển đến thành phố để tìm việc làm và một mức sống tốt hơn. Những thành phố này quá lớn và được đặt tên là những siêu đô thị. Những siêu đô thị lớn nhất là Tokyo, kế đến là Thượng Hải, Jakarta, Manila. Kế tiếp là London, với một lượng người tương đối nhỏ là 15 triệu người.

3 - C. Những vấn đề cho người nghèo

Tuy nhiên, cuộc sống ở những thành phố không phải luôn tốt hơn. Vô gia cư là vấn đề lớn. Khi người ta có nhà, họ thường ở trong khu ổ chuột nơi mà y tế nghèo nàn và bệnh là những vấn đề.

4 - A. Những vấn đề cho mọi người. 

Những vấn đề ảnh hưởng tới người nghèo. Giao thông làm tắc nghẽn các con đường trong nhiều giờ ở những thành phố như Bangkok và Mexico, ô nhiễm không khí thật tệ ở vài quốc gia mà người ta không muốn ra ngoài.

Task 4. Read the passage again and choose the best: answer A, B, or C. 

(Đọc đoạn văn lần nữa và chọn câu trả lời hay nhất A, B, C)

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

1. C 

Tạm dịch:Dân số thế giới ______.

A. tăng chậm

B. giữ nguyên

C. tăng nhanh

2. A  

Tạm dịch:Tokyo có _____.

A. dưới 15 triệu người. 

B. khoảng 15 triệu người

C. nhiều hơn rất nhiều 15 triệu người

3. C 

Tạm dịch: Vấn đề ở những thành phố lớn ảnh hưởng tới ____.

A. người nghèo

B. người sống ở khu ổ chuột

C. mọi người        

4. C 

Tạm dịch:Vài vấn đề mà người nghèo đối mặt ở những thành phố bao gồm ____.

A. giao thông và ô nhiễm môi trường

B. vấn đề về sức khỏe và áp lực

C. không có nhà hoặc sống trong khu ổ chuột. 

5. B

Tạm dịch:Khi ô nhiễm không khí nặng, người ta ______.

A. chỉ đi ra ngoài vào buổi tối

B. không đi ra ngoài

C. chuyển đến thành phố nhỏ hơn

Task 5. Work in groups. Look at the places below and discuss some possible disadvantages that people using them may have. 

(Làm theo nhóm. Nhìn vào những nơi bên dưới và thảo luận một số bất lợi mà người sử dụng chúng có thể gặp)

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

1. An overcrowded school: Trường học quá đông

One disadvantage of an overcrowded school is that students don’t have enough space to play in. The healthcare is not good and air pollution could be bad.

Tạm dịch: Một bất lợi của một ngôi trường quá đông đúc là học sinh không đủ không gian để chơi. Y tế không đủ tốt và ô nhiễm không khí có thể xấu.

2. An overcrowded bus: Một xe buýt đông đúc 

One disadvantage of an overcrowded bus is that people don’t have enough seats to sit down. The bus will be so uncomfortable.

Tạm dịch:Một bất lợi của xe buýt quá đông là người ta không đủ chỗ ngồi. Xe buýt rất không thoải mái.

3. An overcrowded block of flats: Một dãy căn hộ quá đông

One disadvantage of an overcrowded block of flats is that the place will be noisy. The atmosphere is not fresh.

Tạm dịch:Một bất lợi của một dãy căn hộ quá đông đúc là nơi đó sẽ ồn ào. Không khí không trong lành.

Tham khảo: loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com