HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 7: Traffic

Giao thông

Getting Started - trang 6

Vocabulary 

- healthy (adj): khỏe mạnh, lành mạnh

- cycle (v): đạp xe

- drive sb to..: lái xe đưa ai đi đâu

- go on foot: đi bộ

- traffic jams: tắc đường

- bike/bicycle: xe đạp

- bus: xe buýt

- plane: máy bay

- boat: con thuyền

- ship: con tàu

- train: tàu hỏa

- motorbike: xe máy

- car: xe hơi 

Task 1. Listen and read.

(Nghe và đọc)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 mới

Tạm dịch:

Mai: Chào, Oanh. Bạn khỏe không?

Oanh: Chào Mai. Mình khỏe, cảm ơn. Bạn khỏe không? Hôm qua bạn làm gì?

Mai: Mình khỏe. Sáng hôm qua mình ở nhà và chơi với em trai. Buổi chiều mình đạp xe quanh hồ gần nhà.

Oanh: Ồ, tốt, điều đó dường như thật sự có lợi cho cơ thể. Nhân tiện, bạn đến trường bằng gì?

Mai: Ba mình thường lái xe đưa mình đến trường. Mình từng đi bộ khi mình học tiểu học. Nhưng bây giờ trường mới quá xa nên không thể đi bộ được.

Oanh: Từ nhà bạn đến đây bao xa? 

Mai: Khoảng 2km.

Oanh: Bạn đi mất khoảng bao lâu?

Mai: Khoảng 10 phút. Thỉnh thoảng, nếu bị kẹt xe, thì sẽ mất thời gian hơn.

Oanh: Bạn đến trường bằng xe hơi mỗi ngày à?

Mai: Đúng thế, ngoại trừ khi ba mình bận. Khi đó mình đi bằng xe đạp.

Oanh: Mình hiểu rồi Mai à. Thứ Bảy này chúng mình đạp xe quanh hồ chơi nhé?

Mai: Ý kiến hay đấy! Khoảng 3 giờ chiều cậu đến nhà mình nhé?

Oanh: Được thôi, Mai. Mình rất mong! Tạm biệt.

Task 1.a. Choose the correct answer

(Chọn câu trả lời chính xác)

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

1. B     

Tạm dịch: Chiều hôm qua Mai làm gì? 

A. Cô ấy ở nhà với em trai.

B. Cô ấy đạp xe đạp quanh hồ.

C. Cô ấy đi bộ quanh hồ.

2. A      

Tạm dịch:  Oanh nói rằng thật có lợi cho sức khỏe khi...

A. đạp xe

B. đi bộ

C. ở nhà

3. B      

Tạm dịch: Mai từng đến trường bằng cách.... 

Abằng xe hơi

B. đi bộ

C. bằng xe đạp

4. C

Tạm dịch:Mai và oanh đồng ý đi xe đạp...

A. ngày mai

B. mỗi ngày

C. vào cuối tuần

Task 1.b. Answer the following questions

(Trả lời những câu hỏi sau.)

Hướng dẫn giải:

1. She stayed at home and played with her brother.

Tạm dịch:Mai làm gì vào sáng Chủ nhật?

- Cô ấy ở nhà và chơi với em trai.

2. It’s about two kilomiters.

Tạm dịch:Từ nhà Mai đến trường bao xa?

- Khoảng 2km.

3. She usually goes to school with her dad.

Tạm dịch: Mai thường đến trường với ai?

- Cô ấy thường đến trường với ba mình

4. Because sometimes there are traffic jams.

Tạm dịch:. Tại sao thỉnh thoảng Mai lại mất nhiều thời gian hơn để đi đến trường?

- Bởi vì thỉnh thoảng có kẹt xe.

5. She goes to school by bike.

Tạm dịch: Khi ba cô ấy bận, cô ấy đến trường bằng gì?

- Cô ấy đi xe đạp đến trường.

Task 2. Can you find the following expressions in the conversation? Do you know what they mean?

(Em có thể tìm được những thành ngữ sau trong bài đàm thoại không? Em có biết chúng có nghĩa gì không?) 

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

1. hey: to get some’s attention 

            Gây sự chú ý với ai 

2. great idea: when you strongly support or agree with something 

                  Khi bạn hết sức ủng hộ hoặc đồng ý với điều gì

3. can’t wait: very excited and keen to do something 

                 Rất hào hứng và thích làm điều gì đó

Task 2.b. Work in pairs. Make short role-plays with the expressions above. Then practise them

(Làm theo nhóm. Đóng vai với những thành ngữ bên trên. Sau đó thực hành chúng)

Hướng dẫn giải:

-   Hey

A: Hey, shall we go to the zoo this Sunday?

B: Great idea!

A: Yeah, I can’t wait!

Tạm dịch:

-   Hey

A: Này, Chủ nhật này chúng ta đi đến sở thú nhé?

B: Ý kiến hay đấy!

A: Đúng thế, mình rất mong đợi.

Task 3. MEANS Of TRANSPORT

(Phương tiện vận chuyển)

Write the words using the first Ferrer

(Viết những từ sử dụng chữ cái đầu tiên được cho)

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

1. bike/bicycle: xe đạp

2. bus: xe buýt

3. plane: máy bay

4. boat: con thuyền

5. ship: con tàu

6. train: tàu hỏa

7. motorbike: xe máy

8. car: xe hơi

Task 4. Match a verb on the left with a means of transport on the right. There may be more than one correct answer. Add a preposition when necessary.

(Nối một động từ bên trái với một phương tiện giao thông bên phải. Sẽ có hơn một câu trả lời đúng. Thêm giới từ khi cần thiết)

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

1   - d                ride a bike

2   - c, e            drive a bus/ a car 

3   - f                fly by plane

4   - b               sail on/in a boat

5   - c, a, d        get on a bus/ a train/ a bike

6  - c, a, d         get off a bus/ a train/ a bike

1. I usually ride a bike to school.

Tạm dịch: Tôi thường đạp xe đến trường.

2. My father drives a car to take me to school.

Tạm dịch: Ba tôi lái xe đưa tôi đến trường.

3. I usually fly to Ha Noi by plane.

Tạm dịch: Tôi thường đi Hà Nội bằng máy bay.

4. You can go to Phu Quoc Island by boat.

Tạm dịch:Bạn có thể đi đến đảo Phú Quốc bằng thuyền.

5. Please get on the bus on time.

Tạm dịch:Vui lòng lên xe buýt đúng giờ.

6. There is a station ahead; you can get off the train there.

Tạm dịch:Có một ga phía trước; bạn có thể xuống tàu ở đó.

Task 5. Find someone in your class who never....

(Tìm ai đó trong lớp mà chưa từng....)

Tiếng Anh 7 mới

Tạm dịch:

1. walks to school (đi bộ đến trường)

2. goes to school by bus (đi xe buýt đến trường)

3. cycles for exercise  (đạp xe tập thể dục)

4. takes a train (đi tàu hỏa/ lửa)

5. sails on/ in a boat (đi tàu)

6. flies by plane (đi bằng máy bay)

Hướng dẫn giải: 

(Tìm những bạn trong lớp em mà chưa từng làm những việc trên và viết thành câu.)

Ví dụ:

Nam never walks to school. 

Tạm dịch: Nam chưa bao giờ đi bộ đến trường.

Mai never goes to school by bus.

Tạm dịch:  Mai chưa đi xe buýt đến trường. 

Tham khảo: loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com