HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 8: Films

Điện ảnh

Communication - trang 21

Vocabulary 

- survey (n): khảo sát

- actor (n): diễn viên nam

- actress (n): diễn viên nữ

- violence (n); bạo lực

- young kid: trẻ nhỏ

- half of : một nửa 

Task 1. Listen to the conversation and fill in the blanks with the words you hear.

(Nghe bài đàm thoại và điền vào chỗ trống với những từ em nghe được)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

(1)  survey 

(2) actor 

(3) Tom Cruise

(4) actress                       

(5) Angelina Jolie

Tạm dịch: 

Nick: Xin lỗi Dương. Mình đang làm một cuộc khảo sát về những diễn viên yêu thích. Minh hỏi bạn vài câu hỏi được không?

Dương: Được thôi. Cứ hỏi đi Nick.

Nick: Bạn nghĩ ai là diễn viên nam giỏi nhất?

Dương: Đó là Tom Cruise.

Nick: Và bạn nghĩ ai là diễn viên nữ giỏi nhất?

Dương: Mình nghĩ là Angelina Jolie.

Nick: Cảm ơn nhé.

Task 2. Work in groups of six or eight. Each student chooses one of the following sets of survey questions. 

(Làm theo nhóm từ 6-8 người. Mỗi học sinh chọn một trong những nhóm câu hỏi khảo sát sau)

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

Survey on favourite actors (Khảo sát về diễn viên yêu thích) 

(1) Who do you think is the best actor? (Bạn nghĩ ai là nam diễn viên xuất sắc nhất?)

(2) Who do you think is the best actress? (Bạn nghĩ ai làm nữ diễn viên sắc nhất?)

Survey about favourite actors  
Name Question 1Question 2 
NamBrad PittJulia Roberts
HoaTom HanksKate Winslet
NhuTom HanksTruong Ngoc Anh

Survey on the best films   (Khảo sát về những phim hay nhất) 

(1) What is the best film you’ve seen recently? (Bộ phim hay nhất mà cậu xem gần đây là gì?)

(2) Who did it star? (Ai đóng phim đó?)

 Survey about the best film 
NameQuestion 1 Question 2 
NgocTitanicLeonardo De Caprio, Kate Winslet
DuongForrest GumpTom Hanks
HoangTitanicLeonardo De Caprio, Kate Winslet

Survey on action films   (Khảo sát về phim hành động) 

(1) Do you enjoy action films? (Bạn thích phim hành động không?)

(2) Is it OK for young kids to see violence on TV?  (Trẻ em nhỏ xem cảnh bạo lực trên ti vi có được không?)

 Survey about acton films 
NameQuestion 1 Question 2
MinhYes No 
MaiNo No
NhungNo No 

Survey on cartoons (Khảo sát về phim hoạt hình) 

(1) Do you like to watch cartoons? ( Bạn có thích xem phim hoạt hình không?)

(2) Who is your favourite character? (Ai là nhân vật yêu thích của bạn?)

 Survey about cartoons 
NameQuestion 1Question 2 
LanYes Snow White
TrungYesTom & Jerry
MaiYes Tom & Jerry 

Task 3. Make notes of your results.

(Làm những ghi chú cho kết quả của em.)

Tiếng Anh 7 mới

Survey about favourite actors (Khảo sát về diễn viên yêu thích)

- Most people I have surveyed think Tom Hanks is the best actor.  ( Hầu hết mọi người mà tôi khảo sát nghĩ Tom Hanks là  nam diễn viên xuất sắc nhất.)

- About half of the people I have surveyed thinks Julia Roberts, Truong Ngoc Anh, Kate Winslet are the best actress. (Khoảng một nửa số người mà tôi khảo sát nghĩ rằng Julia Roberts, Trương Ngọc Anh, Kate Winslet là nữ diễn viên xuất sắc nhất.)

- Almost no one I have surveyed think Minh Hang is the best actress. (Thực ra chẳng ai mà tôi đã khảo sát nghĩ Minh Hằng là nữ diễn viên xuất sắc nhất.)

Survey about acton films (Khảo sát về phim hành động)

- Most people I have surveyed don’t like the action films. (Hầu hết mọi người mà tôi khảo sát không thích phim hành động.)

- About half of the people I have surveyed like the action films. (Khoảng một nửa số người mà tôi khảo sát thích phim hành động.)

- Only one person likes the action films. (Chỉ một người thích phim hành động.)

- Almost no one I have surveyed agree that it is ok for young kids to see violence on TV. (Thực ra chẳng ai mà tôi đã khảo sát đồng ý là những đứa trẻ xem phim bạo lực chiếu trên ti vi là tốt.)

Survey about the best film (Khảo sát về phim hay nhất)

- Most people think that Titanic is the best film. (Hầu hết mọi người nghĩ rằng Titanic là phim xuất sắc nhất.)

- Some of them think that Forrest Gump is the best film. (Một vài người trong số họ nghĩ rằng phim Forrest Gump là phim xuất sắc nhất.)

Survey about cartoons  (Khảo sát về phim hoạt hình)

- Most people I have surveyed like to watch cartoons. (Hầu hết mọi người mà tôi khảo sát thích xem phim hoạt hình.)

- About half of the people I have surveyed like Tom & Jerry characters. (Khoảng một nửa số người mà tôi khảo sát thích nhân vật Tom và Jerry.) 

Task 4. Join another group. Report your results to those group members.

(Tham gia một nhóm khác. Báo cáo kết quả của em cho những thành viên nhóm đó.)

Tham khảo: loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com