HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Các dân tộc Việt Nam

Project - trang 35

ETHNIC FASHION SHOW!

(TRÌNH DIỄN THỜI TRANG DÂN TỘC!)

Task 1. Look at the different costumes of some ethnic groups. Which costume do you like best? Why?

(Nhìn vào những trang phục khác nhau của vài nhóm dân tộc. Trang phục nào bạn thích nhất? Tại sao?)

Tiếng Anh lớp 8 mới

Tạm dịch:

Trang phục người Khơ Me.

Trang phục người Mường

Trang phục người Ê Đê

Trang phục người H’mong

Trang phục người Tày

Trang phục người Hoa

 Trang phục người Pu Péo

 Trang phục người Hơ Rê

Trang phục người Ba Na

Trang phục người Pà Thẻn

Lời giải chi tiết:

I like the costume of the Pathan most. They are so colourful and elaborate. They have costumes including: short blouses, a long skirt, scarves, a hood.

Tạm dịch:

Tôi thích nhất là trang phục của người Pà Then. Trang phục rất đầy màu sắc và công phu. Họ có trang phục bao gồm: áo, váy, khăn và nón đội.

Task 2. Design a costume based on an ethnic style you like, using cardboard, paper or cloth, and colours.

(Thiết kế một trang phục dựa trên phong cách dân tộc bạn thích, sử dụng giấy bìa cứng, giấy hoặc vải và màu sắc.)

Task 3. Organise an exhibition of the costume designs you have made among your group or class members. Talk about them.

(Tổ chức một cuộc triển lãm về thiết kế trang phục mà bạn đã làm trong số các nhóm hoặc thành viên trong lớp bạn. Nói về chúng.)

Lời giải chi tiết:

Hello.On behalf of my group, I would like to talk about our own group costume. We design a pink shirt and a black dress. Our outfit will be made of silk. We will wear it with a scarf and have some small icons on the black dress. This outfit symbolizes the softness and girliness. I hope other groups will like our outfit.

Tạm dịch:

Xin chào. Tôi sẽ đại diện cho nhóm của tôi để nói về trang phục nhóm của nhóm mình. Chúng tôi thiết kế một chiếc áo màu hồng và một chiếc váy màu đen. Trang phục của chúng tôi sẽ được làm bằng lụa. Chúng tôi sẽ mặc nó với một chiếc khăn quàng cổ và có một số biểu tượng nhỏ trên chiếc váy đen. Trang phục này thể hiện sự nhẹ nhàng và nữ tính. Tôi hy vọng các nhóm khác sẽ thích trang phục của nhóm chúng tôi.

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com