HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 1: Leisure activities

Hoạt động giải trí

Skills 1 - trang 12

Vocabulary 

1. benefit /ˈbenɪfɪt/   lợi ích

2. harmful /ˈhɑːmfl/   độc hại

3. mind /maɪnd/   tinh thần, thần kinh

4. exist /ɪɡˈzɪst/   tồn tại

5. ban /bæn/   cấm

6. virtual /ˈvɜːtʃuəl/   ảo

Task 1. What are the benefits of using computers or mobile phones for leisure activities? What are the harmful things it may bring us?

(Những lợi ích của việc sử dụng máy vi tính và điện thoại di động cho hoạt động thư giãn nghỉ ngơi? Điều có hại mà nó mang đến là gì?)

Lời giải chi tiết:

- The beneíìts: search for useful information, play funny games, watch video. 

- Harmful things: bad for eyes, be addicted, learn bad things easily. 

Tạm dịch:

- Lợi ích: tìm những thông tin hữu ích, chơi những trò chơi vui nhộn, xem video.

- Điều có hại: không tốt cho mắt, bị nghiện, học những điều xấu dễ dàng.

Task 2. Read the text and choose the correct answer.

(Đọc bài văn và chọn câu trả lời đúng.)

Tiếng Anh lớp 8 mới

Lời giải chi tiết:

1. B      

2. C

Tạm dịch:

Quang đang tưới nước cho vườn của cậu ấy và rất mong chờ được hái trái chín. Cậu ấy dành hầu hết thời gian của mình để chăm sóc mảnh vườn này. Nghe thật tuyệt phải không? Nhưng khu vườn cậu ấy là khu vườn ảo!

Trong thế giới ngày nay, các thanh niên lệ thuộc vào công nghệ nhiều hơn trong quá khứ. Điều này có thể là một vấn đề bởi vì sử dụng máy vi tính quá nhiều có thể gây tác động xấu đến đầu óc và cơ thể.

Chúng thích xem ti vi và chơi trò chơi vi tính hơn là đọc sách. Có lẽ bởi vì chúng không phải suy nghĩ và tưởng tượng quá nhiều. Chúng không tham gia những câu lạc bộ và có những sở thích và không thích chơi thể thao. Chúng ngồi trước vi tính suốt. Chúng không ra khỏi nhà. Thậm chí là đi bộ. Chúng ở.trong một thế giới không tồn tại (thế giới ảo).

Trong khi Quang bây giờ biết tên của nhiều loại cây và tiếng Anh của anh ấy dường như cải thiện vì anh ấy trò chuyện với những người bạn cùng chơi trên khắp thế giới, ba mẹ cậu ấy vẫn lo lắng. Họ muốn cậu ấy ra ngoài nhiều hơn. Họ thậm chí nghĩ đến việc cấm cậu ấy sử dụng vi tính.

1. Đoạn văn là về ________________________________.

A. thời gian giải trí của thanh thiếu niên trong quá khứ

B. thời gian giải trí của thanh thiếu niên trong hiện tại

C. thời gian thư giãn của người lớn trong hiện tại

2. Đoạn văn thảo luận về ________________________________.

A. mặt tích cực của việc sử dụng công nghệ trong thời gian rảnh của bạn

B. mặt tiêu cực của việc sử dụng công nghệ trong thời gian rảnh của bạn

C. cả A và B

Task 3. Write the questions for the answers based on information from the text.

(Viết những câu hỏi cho những câu trả lời dựa theo thông tin từ bài văn.)

Lời giải chi tiết:

1. Is Quang’s garden real? 

=> No, it isn’t real. It is a computer game.

Tạm dịch: 

Khu vườn của Quang có thật không?

=> Không, nó không có thật. Nó là một trò chơi vi tính.

2. What is the problem with using technology in your free time? 

=> It can harm both the mind and the body.

Tạm dịch: 

Cái gì là vấn đề với việc sử dụng cống nghệ trong thời gian rảnh của bạn?

=> Nó có thể gây hại cho đầu óc và cơ thể.

3. What leisure activities do teenagers do these days? 

=> They don’t go out but just sit in front of the computer all the time.

Tạm dịch: 

Những hoạt động thư giãn nghỉ ngơi nào mà thiếu niên làm trong những ngày nay?

=> Chúng không ra ngoài mà chỉ ngồi trước vi tính suốt ngày.

4. What is the benefits of using the computer? 

=> Quang knows the names of many plants, and his English seems to be improving.

Tạm dịch: 

Lợi ích của việc sử dụng máy vi tính?

=> Quang biết tên của nhiều loại cây và tiếng Anh của cậu ấy dường như được cải thiện.

Task 4. Quang and his parents are talking about how he should spend his free time. Decide which statements are from Quang and which are from his parents. 

(Quang và ba mẹ cậu ấy đang nói về cách mà cậu ấy nên trải qua thời gian rảnh. Quyết định câu nào từ Quang, câu nào từ ba mẹ cậu ấy.)

Lời giải chi tiết:

 QuangQuang's parents
1. Go out and play a sport. It's good for you! x
2. Sitting for too long in front of the computer makes your eyes tired. x
3. My English is much better because I surf the net.x 
4. I think computer games train my mind and my memory.x 
5. I've made lots of friends from the game network.x 
6. You see your real friends less and less. x

His parents: Go out and play sports. It’s good for you! 

Quang: I’ve made lots of friends from the game network. 

His parents: You see your real friends less and less. 

Quang: I think computer games train my mind and my memory. 

His parents: Sitting for too long in front of the computer makes your eyes tired. 

Quang: My English is much better because I surf the net. 

Tạm dịch:

Ba mẹ Quang: Ra ngoài và chơi thể thao đi! Nó tốt cho con!

Quang: Con kết bạn với nhiều người trên mạng lưới trò chơi.

Ba mẹ Quang: Con gặp những người bạn thật của con ngày càng ít.

Quang: Con nghĩ trò chơi vi tính huấn luyện đầu óc và trí nhớ của con.

Ba mẹ Quang: Ngồi quá lâu trước máy tính làm cho mắt con mỏi.

Quang: Tiếng Anh của con tốt hơn nhiều bởi vì con lướt net.

Task 5. Role-play: WHAT'S THE SOLUTION? Quang, his parents, and his teacher are discussing the impacts of his using the computer. Play the following roles.

(Đóng vai: Giải pháp là gì? Quang, ba mẹ cậu ấy và giáo viên cậu ấy đang thảo luận những tác động của việc sử dụng máy vi tính. Đóng những vai sau.)

Tiếng Anh lớp 8 mới

Lời giải chi tiết:

Quang’s parents: We think that you should stop playing computer. It’s so harmful. You should get out and play sports.

Quang: I think computer trains my mind and memory. My English is much better because I surf the net.

Quang’s parents: You see your real friends less and less.

Quang: I have made a lot of friends from the game network.

Teacher: I think that computer is also good for you, but you should not use it much. You should use it in limited time about 1-2 hours a day after you finish your homework. You should take up a new sport.

Tạm dịch:

Ba mẹ Quang: Ba mẹ nghĩ rằng con nên dừng chơi vi tính. Nó thật có hại. Con nên ra khỏi nhà và chơi thể thao.

Quang: Con nghĩ máy tính luyện đầu óc và trí nhớ của con. Tiếng Anh của con tốt hơn bởi vì con lướt net.

Ba mẹ Quang: Con ngày càng gặp ít bạn bè thật

Quang: Con đã kết bạn rất nhiều từ mạng lưới trò chơi.

Giáo viên: Cô nghĩ rằng máy vi tính cũng tốt cho em, nhưng em không nên sử dụng nó nhiều. Em nên sử dụng nó trong thời gian giới hạn khoảng 1 đến 2 tiếng trong một ngày sau khi em hoàn thành bài tập về nhà. Em nên chơi một môn thể thao mới.

Tham khảo: loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com