HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 5: Vietnamese Food and Drink

Thức ăn và thức uống Việt Nam

Getting started - trang 48

Vocabulary 

1. alone /əˈləʊn/    một mình

2. meat /miːt/    thịt

3. fried vegetables /fraɪd/ /ˈvɛʤtəb(ə)lz/    rau xào

4. bread /bred/    bánh mì

5. mineral water /ˈmɪnərəl/ /ˈwɔːtə/    nước khoáng

6. tofu /ˈtəʊfuː/    đậu phụ

7. noodle /ˈnuːdl/    mì sợi

8. lemonade /ˌleməˈneɪd/    nước chanh

9. soup /suːp/    canh súp

10. omelette /ˈɒmlət/    trứng ốp la

11. turmeric /ˈtɜːmərɪk/    củ nghệ

12. shrimp /ʃrɪmp/    tôm

13. beef /biːf/    thịt bò

14. bitter /ˈbɪtə(r)/    đắng

15. salty /ˈsɔːlti/    mặn

16. delicious /dɪˈlɪʃəs/    ngon

17. spicy /ˈspaɪsi/    cay

18. tasty /ˈteɪsti/    ngon

19. fragrant /ˈfreɪɡrənt/    thơm phức

20. sweet /swiːt/    ngọt

21. sour /ˈsaʊə(r)/    chua

Task 1. Listen and read.

(Nghe và đọc)

Bài nghe:

Tiếng Anh 07 mới

Tạm dịch:

Mẹ Phong: Ba và mẹ sẽ đi xem nhạc opera tối nay và sẽ về nhà lúc 9 giờ. Con sẽ phải ăn tối một mình. Có một ít thức ăn cho con trong tủ lạnh.

Phong: Được ạ. Có những cái gì để ăn vậy mẹ?

Mẹ Phong: Một ít thịt với đậu phụ và rau xào. Mẹ e là không đủ bánh mì còn lại, nhưng con có thể thay bằng mì.

Phong: Ơ, nhưng con thường ăn cơm mà mẹ.

Mẹ Phong: Có một ít cơm còn lại vào bữa trưa. Chỉ cần làm nóng nó lên.

Phong: Được rồi mẹ. Có gì để uống không mẹ?

Mẹ Phong: Có sữa, nước ép hoặc nước khoáng.

Phong: Còn bao nhiêu sữa ạ?

Mẹ Phong: Ồ, mẹ quên rồi... Không còn đủ sữa. Mẹ sẽ mua một ít vào ngày mai. Con có thể uống nước cam ép. Con muốn mấy hộp?

Phong: Một ạ... Khoan mẹ đợi chút, hai hộp đi ạ.

a. Read the conversation again and answer the questions.

(Đọc lại hội thoại và trả lời câu hỏi)

1. Why must Phong eat dinner alone?

(Tại sao Phong phải ăn tối một mình?)

=> Because his parents are going to the opera tonight and they won’t be home until 9 p.m.

(Bởi vì ba mẹ anh ấy sẽ đi xem trình diễn nhạc opera tối nay và tới 9 giờ tối họ mới về.)

2. How much rice is left?

(Cơm còn lại bao nhiêu?)

=> There’s some rice left from lunch.

(Còn lại một ít cơm từ bữa trưa.)

3. What should Phong do with the rice?

(Phong nên làm gì với cơm?)

=>Phong should warm it up.

(Phong nên hâm nóng nó lại.)

4. What will Phong’s mother buy tomorrow?

(Mẹ Phong sẽ mua gì vào ngày mai?)

=>She’ll buy some milk tomorrow.

(Bà sẽ mua một ít sữa vào ngày mai.)

5. What can Phong drink instead of milk?

(Phong có thể uống gì thay sữa?)

=> He can have some orange juice instead of milk.

 (Anh ấy có thể uống một ít nước ép cam thay sữa.)

b. Find the words about food and drink in the conversation and put them in the correct column.

(Tìm các từ về thức ăn, đồ uống trong hội thoại và đặt chúng vào các cột đúng)

Food Drink 
meat , tofu , fried vegetables ; bread , noodles , ricemilk , juice , mineral water , orange juice 

Tạm dịch:

Thức ănThức uống
thịt, đậu phụ, rau xào; bánh mì, mì, cơmsữa, nước ép, nước khoáng, nước cam ép

Task 2. Match the food and drink with the pictures.

(Nối thức ăn và thức uống sao cho phù hợp với bức tranh)

Lời giải chi tiết:

1. J2. F3. A4. B5. D
6. I7. G8. H9. E10. C

Tiếng Anh 07 mới

1. eel soup (canh lươn)

2. noodle (mì, bún, phở)

3. lemonade (nước chanh)

4. green tea (trà xanh)

5. omelete (trứng ốp la)

6. tofu (tàu hủ/ đậu phụ )

7. turmeric (củ nghệ)

8. shrimp (tôm)

9. sweet soup (canh ngọt)

10. beef noodle soup (phở bò)

Task 3. Think about your favourite food and drink. What questions can you ask about them? Ask and answer questions with a partner.

(Nghĩ về thức ăn và thức uống yêu thích của bạn. Bạn có thể hỏi chúng với câu hỏi nào? Hỏi và trả lời những câu hỏi với một bạn học.)

Lời giải chi tiết:

A: What’s your favourite food?

B: It’s pho bo - beef noodle soup.

A: When do you usually eat it?

B: In the morning.

Tạm dịch:

A: Thức ăn yêu thích của bạn là gỉ?

B: Phở bò.

A: Bạn thường ăn nó khi nào?

B: Vào buổi sáng.

Task 4. Listen and repeat the adjectives.

(Nghe và lặp lại những tính từ sau.)

Bài nghe:

1. bitter  (đắng) 5. salty (mặn
2. delicious (ngon)6. spicy (cay)
3. tasty (đầy hương vị, ngon)7. fragrant (thơm phức)
4. sweet (ngọt)8. sour (chua)

Now use these adjectives to talk about the food and drink in 2.

(Bây giờ sử dụng những tính từ này dể nói về thức ăn và thức uống trong phần 2.)

Lời giải chi tiết:

1. eel soup is fragrant (canh lươn thì thơm ngon)

2. noodles are delicious (bún thật ngon)

3. lemonade is sour and sweet (nước chanh chua và ngọt)

4. green tea is bitter (trà xanh đắng)

5. omelette is delicous (trứng ốp la ngon)

6. tofu is tasty (tàu hủ ngon)

7. turmeric is fragrant (củ nghệ thơm phức)

8. shrimp is delicious (tôm ngon)

9. sweet soup is sweet (canh ngọt)

10. beef noodle soup is salty (phở bò thì mặn)

Task 5. Game: WHAT S YOUR FAVOURITE FOOD AND DRINK?

Work in groups. One student describes his favourite food or drink. The rest of the group tries to guess which food or drink it is.

(Trò chơi: Thức ăn và thức uống yêu thích của bạn là gì? Làm theo nhóm. Một học sinh miêu tả thức ăn và thức uống yêu thích. Những người còn lại trong lớp đoán đó là món gì.)

Lời giải chi tiết:

A: It’s my favourite drink. It’s a little sour, but it’s also sweet.

B: Is it lemonade? 

A: Yes, it is. 

Tạm dịch:

A: Nó là thức uống yêu thích của tôi. Nó hơi chua, nhưng nó cũng ngọt.

B: Nó là nước chanh phải không?

A: Vâng, đúng vậy.

Tham khảo: loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com