HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 9: Festivals Around The World

Những lễ hội trên thế giới

Getting Started - trang 26

Vocabulary 

- festival (n): lễ hội

- Elephant race festival: lễ hội đua voi

- fascinating (adj): thú vị

- religious (Adj): thuộc về tôn giáo

- romantic (adj): tình cảm, lãng mạn

- firework: pháo hoa

- harvest (n): vụ mùa

- celebrate (v): tổ chức, chúc mừng

- make a camp: dựng lều

- Water festival: Lễ hội nước

- Cannes Film Festival: Liên hoan phim Cannes

- Ghost day: Ngày ma quỷ 

- Rock in Rio:  Lễ hội nhạc Rock ở Rio

- Christmas: Lễ Giáng sinh

- Halloween: Lễ hội Halloween - Lễ hội Hóa trang

- Easter: Lễ Phục sinh   

Task 1. Listen and read

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 mới

Tạm dịch:

Giáo viên: Em chọn lễ hội nào, Nick?

Nick: Thật ra, em chọn một lễ hội Việt Nam!

Giáo viên: Thật không? Em chọn lễ hội nào?

Nick: Em chọn Lễ hội đua voi ở Đắk Lắk. Em nghĩ voi là động vật tuyệt vời. Chắc chắn sẽ thú vị khi xem chúng đua.

Giáo viên: Được, thú vị đó. Còn em, Mai?

Mai: Em chọn Diwali. Nó là một lễ hội Ấn Độ.

Giáo viên: Tại sao em chọn nó?

Mai: Dạ, nó được gọi là “Lễ hội Ánh sáng” và nó là một lễ hội tôn giáo. Em nghĩ những cây nến rất lãng mạn, và em thích pháo hoa. Trong suốt lễ hội Diwali có rất nhiều nến và pháo hoa.

Giáo viên: Đó là một sự lựa chọn hay. Còn em, Phong?

Phong: Em chọn lễ hội La Tomatina. Nó được tổ chức ở Tây Ban Nha ở một thị trấn nhỏ gọi là Bunol. Nó là một lễ hội mùa để ăn mừng việc thu hoạch cà chua.

Giáo viên: Em thích gì về nó?

Phong: Trong 1 giờ, người ta ném những quả cà chua vào nhau!

Giáo viên: Ồ! Nghe không bình thường cho lắm. Được, cuối cùng là Mi.

Mi: Em chọn một cái gì đó hơi khác. Đó là lễ hội âm nhạc được gọi là Burning Man. Nó được tể chức mỗi năm vào cuối tháng 8. Người ta đến sa mạc, dựng lều trại và tổ chức tiệc!

Giáo viên: Ồ! Đó là một lễ hội mới đấy! Nghe thật thú vị. Được, cô muốn các em viết bài báo cáo và nộp chúng cho cô...

Task 1.a. Answer the following questions.

(Trả lời những câu hỏi sau.)

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

1. No, she didn’t because she said “Oh really?” to show her surprise.

Tạm dịch:Giáo viên có nghĩ Nick chọn lễ hội Việt Nam không? Tại sao?/ Tại sao không?

- Không, bởi vì cô ấy nói rằng “Thật vậy à?” để thể hiện sự ngạc nhiên của mình.

2. People light candles and display the fireworks.

Tạm dịch:. Mọi người làm gì để kỷ niệm lễ hội Diwali?

- Người ta thắp nến và trình diễn pháo hoa.

3. It’s La Tomatina.

Tạm dịch: Lễ hội nào được tổ chức trong một thị trấn nhỏ?

- Chính là La Tomatina.

4. Because to ceblarate the festival, people go to the desert, make a camp, and have a party.

Tạm dịch:Tại sao Mi nghĩ rằng lễ hội của cô ấy không bình thường?

- Bởi vì để ăn mừng lễ hội, người ta đi đến sa mạc cắm trại, và tổ chức tiệc.

5. They should write up reports and hand them into the teacher.

Tạm dịch: Học sinh nên làm gì sau khi thảo luận với giáo viên?

- Họ nên viết ra báo cáo và nộp cho giáo viên

Task 1.b. Tick () true (T) or false (F)

(Đánh dấu chọn (đúng (T) hay sai (F).)

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

1. T

Tạm dịch: Nick chọn lễ hội này bởi vì anh ấy muốn xem đua voi. 

2. T

Tạm dịch: “LỄ HỘI ÁNH SÁNG” là một tên khác của Diwali. 

3. F (for one hour only - chỉ 1 giờ thôi)

Tạm dịch: Người ta ném cà chua vào nhau trong một ngày ở La Tomatina. 

4. T

Tạm dịch:Lễ hội Burning Man được tổ chức ở sa mạc. 

Task 2. Write the festivals in the box under the pictures. Then listen and repeat.

(Viết những lễ hội trong khung vào dưới hình mỗi. Sau đó nghe và lặp lại.) 

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

1. Water festival: Lễ hội nước

2. Cannes Film Festival: Liên hoan phim Cannes 

3. Ghost day: Ngày ma quỷ 

4. Tet: Ngày tết 

5. Rock in Rio:  Lễ hội nhạc Rock ở Rio

6. Christmas: Lễ Giáng sinh

7. Halloween: Lễ hội Halloween - Lễ hội Hóa trang

8. Easter: Lễ Phục sinh  

Task 3. Match the festivals below with the reasons they are held. 

(Nối lễ hội bên dưới với những lý do mà chúng tổ chức)

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

-  religious (tôn giáo): Halloween, Ghost Day

-  music/ art (âm nhạc, nghệ thuật): Rock in Rio, Cannes Film Festival

-  seasonal (theo mùa): Tet, Water Festival

-  superstitous (mê tín): Christmas, Easter

Task 4. Compare your answers with a partner.

(So sánh câu trả lời với bạn bè.)

Tiếng Anh 7 mới

Tạm dịch:

Ví dụ:

A: Mình nghĩ rằng Rock in Rio và Liên Hoan Phim Cannes là lễ hội nghệ thuật và âm nhạc.

B: Mình biết.

A: Bạn nghĩ cái nào là lễ hội theo mùa?

B: Mình nghĩ Giáng sinh và Phục sinh. Còn bạn?

A: Mình nghĩ Halloween và Ghost day.

Task 5. Can you add any more festivals to the groups in 3? 

(Bạn có thể thêm vào lễ hội nào trong nhóm ở bài 3 nữa không.)

Religious (tôn giáo): Thanksgiving (lễ tạ ơn), Diwali

Music/arts (âm nhạc, nghệ thuật): Berlin Festival (Lễ hội Béc-lin)

Seasonal (theo mùa): Mid-autumn Festival (trung thu)

Tham khảo: loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com